Så skyddar du dig mot lägenhetsinbrott

Lägenhet

Antalet bostadsinbrott överlag ökat varje år fram till 2018 när vi äntligen såg ett trendbrott. Andelen lägenhetsinbrott har under perioden också ökat kraftigt. Här får du guiden som hjälper dig att minska risken för inbrott!

Ingen går säker för inbrott. De sker i såväl småhus som lägenheter i flerfamiljshus. 2018 såg en kraftig minskning av inbrott, ned 24% för inbrott i alla bostadstyper jämfört med 2017. För lägenhet var siffran ned från 8786 inbrott 2017 till 7098 anmälda inbrott 2018. Ett tydligt trendbrott då inbrott i lägenhet har sakta men stabilt ökat nästan varje år sedan 2009. (Källa bra.se)

Tjuvarnas intresse för lägenheter ökar

Även om uppgången i antalet lägenhetsinbrott de senaste åren är låg, ökningen ligger på cirka fyra procent, är det en klar indikation på att intresset för lägenheter hos kriminella ökar.

Mycket tyder också på att inbrott i högre grad utförs av organiserade kriminella. Den trenden ser Håkan Franzén på Trygg-Hansa.

– Det faktum att inbrott så att säga rör sig över landet tyder på att de utförs av ligor.

Det är tråkiga nyheter av flera skäl. Dels tenderar kriminella som arbetar på det här organiserade sättet vara mer ”professionella” vilket minskar chansen att polisen får fast dem. De agerar helt enkelt för bra på själva brottsplatsen för att åka fast. Att de rör sig över hela landet försvårar naturligtvis ytterligare.

Det rör sig enligt polisen inte sällan om utländska ligor, vilket innebär att stöldgodset försvinner utomlands. Det i sin tur minskar förstås chansen att den som blivit bestulen får tillbaka sina saker.

Hur skyddar man lägenheten mot inbrott?

Hur gör man då för att skydda sin lägenhet från inbrott? I princip är det ingen skillnad mot hur husägare agerar och tänker för att skapa högre säkerhet. Men eftersom en lägenhet i ett flerbostadshus ser lite annorlunda ut finns naturligtvis en del skillnader.

Till att börja med sker de flesta inbrott i lägenheter genom ytterdörren. Att satsa på en säkerhetsdörr förefaller alltså vara en god idé. En kåpa över låsvredet på insidan är också ett bra skydd. När Folksam nyligen gjorde en undersökning kring lägenhetsinbrott såg de att allt fler intrång sedan 2012 sker genom att tjuven manövrerar låset med hjälp av ett verktyg som förs in genom brevlådan i dörren.

– På senare år har vi också märkt att en allt vanligare ingångsväg för inkräktare är via fönster eller altandörr. Det gäller också lägenheter på första våningen, där balkongdörren är en svag punkt, säger Lotta Mauritzson på SSF Stöldskyddsföreningen.

Folksams Erik Arvidsson bekräftar hennes bild. Där har man sett en markant ökning av inbrott via just balkong- och altandörrar för lägenheter i bottenplanet, jämfört med hur det såg ut 2012.

Dramatisk ökning i område med äldre hus

I Järfälla utanför Stockholm har antalet lägenhetsinbrott ökat dramatiskt under det senaste halvåret. Det är främst i något äldre hus, där lås och dörrar är av äldre typ, berättar Albin Näverberg som är samordnande brottsförebyggare på Stockholmspolisen.

– De flesta inbrott sker dagtid och när människor är bortresta, säger han.

Hur ska man skydda sig?
– Vi förordar att boende hjälps åt att se om varandras boenden vid bortavaro. Grannsamverkan är bra då det dels hjälper boende att lära sig hur man säkrar sin lägenhet, bland annat genom att märka stöldbegärlig utrustning. Dessutom varnas tjuven genom att man skyltar med Grannsamverkan-skyltar i området och med klistermärken på fönster och dörrar.

Grannsamverkan är något som flera av dem vi pratar med nämner som ett av de mest effektiva sätten att minska risken för inbrott.

– Det är även viktigt att vara uppmärksam på konstiga företeelser i området, kanske en vänlig fråga till okända personer om de behöver hjälp med något. Notera registreringsnummer eller färg och bilmodell.  I förekommande fall vill givetvis vi poliser ha vetskap om det förekommer så kallad rekning för brott, säger Albin Näverberg.

Lotta Mauritzson på SSF understryker att Grannsamverkan, som främst används i villa- och radhusområden, också fungerar mycket bra i områden med flerfamiljshus.

– Utvärderingar i Halland har visat på minskad brottsligheten med 23 respektive 37 procent i två olika områden med Grannsamverkan, säger hon.

Håkan Franzén på Trygg-Hansa sätter Grannsamverkan överst på listan över vad man som lägenhetsboende kan göra för att minska risken för inbrott.

– Och det är inte bara bostadsinbrott som sjunker. Även stöld av cyklar och bilstölder och stölder ur bilar minskar kraftigt, säger han.

Hur fungerar hemlarm i lägenheter?

Medan många småhusägare redan har installerat hemlarm är det en ovanligare åtgärd bland lägenhetsinnehavare. Och även om de experter vi har pratat med inte lyfter det överst på listan över skydd, är det ett bra komplement. Håkan Franzén sätter det som nummer tre, efter Grannsamverkan och godkända lås.

Medan ett larm i småhus behöver ett starkt skalskydd, det vill säga ett skydd som täcker fönster och altandörrar, är det behovet av naturliga skäl begränsat när det gäller lägenheter. I synnerhet lägenheter som ligger ovanför markplan.

Övervakningskameror gör också generellt större nytta i en lägenhet ur ett brottsutredningsperspektiv. I en villa är antalet möjliga ingångsvägar ofta så stort att det är svårt att placera kameran på ett sätt som ger goda chanser att fånga en inkräktare på bild. I en lägenhet är det enklare, eftersom de flesta lägenhetsinbrott sker via ytterdörren. I lägenheter i markplan behövs förvisso också en kamera riktad mot eventuell altan- eller balkongdörr.

Läs mer: Netgear Arlo övervakningskamera

Även om en bild av inkräktaren inte alls är någon garanti för att inbrottet ska klaras upp, underlättar det förstås för polisen om de väljer att göra en brottsutredning.

Lura tjuven med smarta automatbelysning

Det klassiska knepet att få lägenheten att se befolkad ut trots att du är på semester eller bara på jobbet, ska inte underskattas. Idag finns bra teknik som kan slå av och på belysning på ett sätt som gör att det är svårt att se att det sker per automatik, till skillnad från tiden då man var hänvisad till timer-strömbrytare som slog av och på belysningen vid samma tidpunkter varje dygn.

Läs mer: Philips Hue smart belysning

Belysning är för övrigt en bra åtgärd även på utsidan av lägenheten. I varje fall om den ligger i bottenplanet, eller på första våningen. Då kan en rörelsestyrd strålkastare avskräcka eventuella inkräktare som försöker ta sig in genom exempelvis balkong- eller altandörr.

Vem är mest utsatt för inbrott i lägenhet?

Det finns ingen grupp som är mer eller mindre utsatt för inbrott. Tjuvarna bryr sig varken om ålder eller geografi. Däremot ser Folksam att personer äldre än 65 år löper en större risk att bli utsatt för inbrott där förövarna lurat eller hotat för att ta sig in.

Det är inte svårt att skydda sin lägenhet mot inbrott. Ett uppkopplat hemlarm är en stark rekommendation och fungerar också som ett effektivt brandlarm. Men det är många övriga delar som behöver ses över och kanske åtgärdas. Viktigast är nog att verkligen ta sig tid och sitta ner för att göra en strukturerad genomgång av vad du och din familj kan göra för att skapa ett säkrare hem och en tryggare vardag.

8 tips för starkare skydd mot lägenhetsinbrott

  • Etablera Grannsamverkan
  • Skaffa ett lägenhetslarm
  • Säkerställ att du har bra lås på balkong- och altandörrar liksom fönster i markplan
  • Byt entrédörren till en säkerhetsdörr
  • Säkra låset på insidan av dörren med en kåpa
  • Prata med grannarna och be dem hålla uppsikt och ta in post
  • Använd smart teknik för att slå på och av belysning automatiskt
  • Stöldmärk dina mest värdefulla ägodelar
  • Upprätta en lista över dina ägodelar