Inbrottsstatistik – I vilka områden begås flest inbrott?

Inbrottsstatistik för 2017 jämfört med 2016

Statistiken för 2017 är klar och för vissa redan utsatta regioner är det kraftiga ökningar. I Polisregion Stockholm ökar inbrotten med hela 17 % jämfört med 2016 från 11 788 till inbrott 13 749 i bostad. Ökningen är stor både i lägenheter och i villor i Stockholmsregionen.

Totalt ökar inbrotten i bostad med 2 % i landet. För inbrott i villor minskar inbrotten totalt med 1 % och inbrott i lägenheter ökar med 9 %. Den totala statistiken för landet är troligen mindre relevant för de flesta så nedan finns den uppdelad per inbrottstyp och region i landet.

Inbrott i Polisregion Nord (1)

Typ av inbrott 2016 2017
I bostad 2 140 2 273
I bostad (lägenhet & villa) 874 800
Villa radhus o.d. 587 460
-Fullbordat inbrott 489 373
-Försök till inbrott 98 87
Lägenhet 287 340
-Fullbordat inbrott 215 263
-Försök till inbrott 72 77
I källare och på vind 621 776
I fritidshus 645 697

Inbrott i Polisregion Mitt (2)

Typ av inbrott 2016 2017
I bostad 2 891 3 302
I bostad (lägenhet & villa) 1 270 1 324
Villa radhus o.d. 933 943
-Fullbordat inbrott 772 745
-Försök till inbrott 161 198
Lägenhet 337 381
-Fullbordat inbrott 241 284
-Försök till inbrott 96 97
I källare och på vind 1 107 1 429
I fritidshus 514 549

Inbrott i Polisregion Stockholm (3)

Typ av inbrott 2016 2017
I bostad 11 788 13 749
I bostad (lägenhet & villa) 7 429 9 232
Villa radhus o.d. 3 892 4 758
-Fullbordat inbrott 3 171 3 806
-Försök till inbrott 721 952
Lägenhet 3 537 4 474
-Fullbordat inbrott 2 723 3 432
-Försök till inbrott 814 1 042
I källare och på vind 3 586 3 772
I fritidshus 773 745

Inbrott i Polisregion Öst (4)

Typ av inbrott 2016 2017
I bostad 3 785 3 304
I bostad (lägenhet & villa) 1 486 1 369
Villa radhus o.d. 975 916
-Fullbordat inbrott 801 733
-Försök till inbrott 174 183
Lägenhet 511 453
-Fullbordat inbrott 390 351
-Försök till inbrott 121 102
I källare och på vind 1 625 1 389
I fritidshus 674 546

Inbrott i Polisregion Väst (5)

Typ av inbrott 2016 2017
I bostad 8 984 8 075
I bostad (lägenhet & villa) 4 584 3 941
Villa radhus o.d. 3 092 2 698
-Fullbordat inbrott 2 549 2 230
-Försök till inbrott 543 468
Lägenhet 1 492 1 243
-Fullbordat inbrott 1 190 924
-Försök till inbrott 302 319
I källare och på vind 3 509 3 129
I fritidshus 891 1 005

Inbrott i Polisregion Syd (6)

Typ av inbrott 2016 2017
I bostad 9 236 8 658
I bostad (lägenhet & villa) 4 897 4 334
Villa radhus o.d. 3 397 2 839
-Fullbordat inbrott 2 723 2 233
-Försök till inbrott 674 606
Lägenhet 1 500 1 495
-Fullbordat inbrott 1 193 1 216
-Försök till inbrott 307 279
I källare och på vind 2 713 2837
I fritidshus 1 626 1 487

Inbrott i Polisregion Bergslagen (7)

Typ av inbrott 2016 2017
I bostad 3 397 3 869
I bostad (lägenhet & villa) 1 416 1529
Villa radhus o.d. 1 003 1 137
-Fullbordat inbrott 827 972
-Försök till inbrott 176 165
Lägenhet 413 392
-Fullbordat inbrott 327 308
-Försök till inbrott 86 84
I källare och på vind 1 257 1 474
I fritidshus 724 866

Rapporterande Polisregioner.

  • 1. Polisregion Nord består av Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrlands län.
  • 2. Polisregion Mitt består av Gävleborgs län, Uppsala län och Västmanlands län.
  • 3. Polisregion Stockholm består av Stockholms län och Gotland.
  • 4. Polisregion Öst består av Jönköpings län, Södermanlands län och Östergötlands län.
  • 5. Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län.
  • 6. Polisregion Syd består av Kalmar, Blekinge, Kronoberg och Skåne län.
  • 7. Polisregion Bergslagen består av Dalarna, Värmland och Örebro län.

Källa: Brå

Inbrottsstatistik månad för månad – Uppdelat per region

Inbrottsstatistik för December 2017:

Anmälda inbrott för December 2018 ser trenden bättre ut än under månaderna innan med minskningar mot December 2017 i flera regioner. De regioner där de tidigare ökat mycket har ökningen minskat något jämfört med trenden tidigare. T.ex. Så ökade Region Mitt 41 % November mot November medan nu i December ligger ökningen “enbart” på 2 % mot föregående år.


Inbrottsstatistik för November 2017:

Anmälda inbrott för November 2017 ser vi relativt kraftiga ökningar i Mellansverige med Polisregion Mitt (2) upp hela 41 % mot föregående år, för Polisregion Mitt är det främst inbrott i källare och förråd som driver upp. Ökningen för Mellansverige håller i sig under kvartalet medan de ser bättre ut för övriga regioner.

Inbrottsstatistik för Oktober 2017:

Anmälda inbrott för Oktober 2017 är något bättre än i September då 6 av 7 regioner såg ökningar mot föregående år. För Oktober är det en fortsatt ökning i mellersta delarna av landet framförallt. Inbrotten fortsätter att öka i Polisregion Stockholm, Polisregion Öst samt Polisregion Bergslagen. Övriga regioner minskar mot föregående år. Statistiken avser inbrott i bostad (villa, lägenhet och fritidshus).

Inbrottsstatistik för September 2017:

För September 2017 så är det en kraftig ökning i nästa alla Polisregioner utom i Polisregion Väst jämfört med September 2016. Statistiken avser inbrott i bostad (villa, lägenhet och fritidshus).

Inbrottsstatistik för Augusti 2017:

För Augusti 2017 så ökar inbrotten markant i tre närliggande regioner Polisregion Mitt, Polisregion Stockholm samt Polisregion Bergslagen. Övriga regioner minskar bostadsinbrotten i för perioden Augusti 2017 jämfört med Augusti 2016.