Inbrottsstatistik – I vilka områden begås flest inbrott?

Inbrottsstatistik för November 2017:

Anmälda inbrott för November 2017 ser vi relativt kraftiga ökningar i Mellansverige med Polisregion Mitt (2) upp hela 41 % mot föregående år, för Polisregion Mitt är det främst inbrott i källare och förråd som driver upp. Ökningen för Mellansverige håller i sig under kvartalet medan de ser bättre ut för övriga regioner.

Inbrottsstatistik för Oktober 2017:

Anmälda inbrott för Oktober 2017 är något bättre än i September då 6 av 7 regioner såg ökningar mot föregående år. För Oktober är det en fortsatt ökning i mellersta delarna av landet framförallt. Inbrotten fortsätter att öka i Polisregion Stockholm, Polisregion Öst samt Polisregion Bergslagen. Övriga regioner minskar mot föregående år. Statistiken avser inbrott i bostad (villa, lägenhet och fritidshus).

Inbrottsstatistik för September 2017:

För September 2017 så är det en kraftig ökning i nästa alla Polisregioner utom i Polisregion Väst jämfört med September 2016. Statistiken avser inbrott i bostad (villa, lägenhet och fritidshus).

Inbrottsstatistik för Augusti 2017:

För Augusti 2017 så ökar inbrotten markant i tre närliggande regioner Polisregion Mitt, Polisregion Stockholm samt Polisregion Bergslagen. Övriga regioner minskar bostadsinbrotten i för perioden Augusti 2017 jämfört med Augusti 2016.

Inbrottsstatistik för 2016

All statistik är insamlad från Brå

Inbrott i Polisregion Nord (1)

I bostad 2 140
I bostad (lägenhet & villa) 874
Villa radhus o.d. 587
-Fullbordat inbrott 489
-Försök till inbrott 98
Lägenhet 287
-Fullbordat inbrott 215
-Försök till inbrott 72
I källare och på vind 621
I fritidshus 645

Inbrott i Polisregion Mitt (2)

I bostad 2 891
I bostad (lägenhet & villa) 1 270
Villa radhus o.d. 933
-Fullbordat inbrott 772
-Försök till inbrott 161
Lägenhet 337
-Fullbordat inbrott 241
-Försök till inbrott 96
I källare och på vind 1 107
I fritidshus 514

Inbrott i Polisregion Stockholm (3)

I bostad 11 788
I bostad (lägenhet & villa) 7 429
Villa radhus o.d. 3 892
-Fullbordat inbrott 3 171
-Försök till inbrott 721
Lägenhet 3 537
-Fullbordat inbrott 2 723
-Försök till inbrott 814
I källare och på vind 3 586
I fritidshus 773

Inbrott i Polisregion Öst (4)

I bostad 3 785
I bostad (lägenhet & villa) 1 486
Villa radhus o.d. 975
-Fullbordat inbrott 801
-Försök till inbrott 174
Lägenhet 511
-Fullbordat inbrott 390
-Försök till inbrott 121
I källare och på vind 1 625
I fritidshus 674

Inbrott i Polisregion Väst (5)

I bostad 8 984
I bostad (lägenhet & villa) 4 584
Villa radhus o.d. 3 092
-Fullbordat inbrott 2 549
-Försök till inbrott 543
Lägenhet 1 492
-Fullbordat inbrott 1 190
-Försök till inbrott 302
I källare och på vind 3 509
I fritidshus 891

Inbrott i Polisregion Syd (6)

I bostad 9 236
I bostad (lägenhet & villa) 4 897
Villa radhus o.d. 3 397
-Fullbordat inbrott 2 723
-Försök till inbrott 674
Lägenhet 1 500
-Fullbordat inbrott 1 193
-Försök till inbrott 307
I källare och på vind 2 713
I fritidshus 1 626

Inbrott i Polisregion Bergslagen (7)

I bostad 3 397
I bostad (lägenhet & villa) 1 416
Villa radhus o.d. 1 003
-Fullbordat inbrott 827
-Försök till inbrott 176
Lägenhet 413
-Fullbordat inbrott 327
-Försök till inbrott 86
I källare och på vind 1 257
I fritidshus 724

Rapporterande Polisregioner.

  • 1. Polisregion Nord består av Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrlands län.
  • 2. Polisregion Mitt består av Gävleborgs län, Uppsala län och Västmanlands län.
  • 3. Polisregion Stockholm består av Stockholms län och Gotland.
  • 4. Polisregion Öst består av Jönköpings län, Södermanlands län och Östergötlands län.
  • 5. Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län.
  • 6. Polisregion Syd består av Kalmar, Blekinge, Kronoberg och Skåne län.
  • 7. Polisregion Bergslagen består av Dalarna, Värmland och Örebro län.