Vilket hemlarm passar dig? Jämför offerter

Försäkringsbolagen om hemlarm

Informationen är senast uppdaterad: 2017-05-23

forsakringsbolag
Statistiken om hemlarm som inbrottsprevention varierar mellan de olika försäkringsbolagen när de drar slutsatser av sin egen skaderapportering. Hemlarm är dock en het fråga som samtliga rekommenderar, ofta i kombination med annat, och i regel ger dessa en rabatt på försäkringen.

Larmkollen gjorde en rundfråga bland de viktigaste försäkringsbolagen om deras inställning till hemlarm. En undersökning Folksam gjorde 2012 visade att inbrottsrisken ökade med 22 procent om man saknade villalarm. Det finns ingen anledning att tro att den siffran minskat. Men vad har då försäkringsbolagen gjort för att främja införandet av hemlarm, något som på olika sätt minskar kostnaderna både för bolagen och för försäkringstagarna?

Det visade sig att försäkringsbolagen sinsemellan saknar en enhetlig inställning till hemlarm. Framförallt är det tydligt att bolagens egna data är svåra att analysera, ofta blir slutsatserna motstridiga om vad ett larm har för betydelse.

Åsikten att larm inte verkar ha någon större skadepreventiv effekt är dock i minoritet. Vanligast är dock att larm måste kombineras med andra åtgärder.

– Vi ser att kunder med larm får oftare inbrottsskador än kunder utan larm. Men att jämföra hus med larm med hus utan larm är som att jämföra äpplen med päron. Grannsamverkan och godkända lås minskar däremot risken tydligt, förklarar Lars Silfverswärd, Ansvarig Skadeförebyggande på If Skadeförsäkring.

Även Håkan Franzén, expert hus- och hemförsäkringar Trygg-Hansa är inne på att grannsamverkan kan få inbrotten att sjunka i antal:

– Senare forskning visar att siffran faktiskt går upp emot 35 %. Den enda skadepreventiva metod som bevisligen fungerar (som Brå har forskat på) är Grannsamverkan, påpekar han.

Samtidigt understryker han att detta med larm inte är en lätt fråga att besvara.

– Jag vill också utrycka mig försiktigt om larmets skadepreventiva effekt. Detta då många av våra kunder investerar sammantaget ganska så mycket på ett år för ett larm.

Lars Silfverswärd, If, igen:

– Det viktigaste är att man sätter in godkända lås på dörrar och fönster, att man samverkar med sina grannar, att man märker och registrerar sina värdesaker. Därefter kan larm vara en vettig investering.

Inbrott i olarmade bostäder dominerar

Hos Länsförsäkringar ligger sannolikt den slutsatsen närmare då man noterar att inbrott i olarmade bostäder dominerar:

– Vid en noggrann kontroll av alla inbrottsskador under 2012 framkom att endast 3 av alla bostadsinbrott var bostäder som hade larm resten var olarmade. Endast 1 av dessa blev fullbordat eftersom de andra 2 inbrotten avbröts när larmet utlöstes. Resterande inbrott var i olarmade bostäder, berättar Anders Fällås, Skadeförebygg i Uppsala.

Folksam pekar också på att frånvaron av larm ökar risken för inbrott.

– Vi har en äldre studie (från 2012) som visar att risken för inbrott är större om man saknar larm, säger Erik Arvidsson, Skadeförebyggare, Folksam.

Samtliga försäkringsbolag i vår undersökning har avtal med larmföretag. Folksam erbjuder exempelvis ett hemlarmspaket via Alert Alarm. Kunden betalar enbart för bevakningstjänsten och får hela paketet värt 3270 kronor på köpet med skydd mot inbrott, brand och vattenskador. Dessutom ges 5 procents rabatt på kundens villa-, bostadsrätts- eller fritidshusförsäkring.

Bevakningstjänsten kostar 279 kr/mån samt att det tillkommer en aktiveringsavgift på 990 kr.

Men Folksam låser inte användaren till ett enda bolag. Man erbjuder även rabatter på villaförsäkringen hos en rad larmleverantörer med Hemlarm uppkopplat till larmcentral. Detta ger rabatt på villaförsäkringen.

Folksams egen undersökning är alltså från 2012. Sedan dess har mycket hänt inom området hemlarm och inbrott. Är det sannolikt att de från då refererade 22 procenten ökad risk för villainbott i avsaknad av larm, har stigit idag?

– Vågar inte svara på det men jag hoppas kunna göra en ny undersökning nästa år och då få med uppgifter för 2013, 2014 och 2015, förklarar Erik Arvidsson.

Samarbete med larmföretag

I Larmkollens undersökning nu framgår alltså att försäkringsbolagen i regel har samarbeten med olika larmföretag och vanligt är också att man rekommenderar försäkringstagarna som skaffar ett larm att även ansluta larmet till en larmcentral.

I vår undersökning ställde vi dessa frågor till de viktigaste försäkringsbolagen:

1/ Uppmuntrar ni att era försäkringstagare inom hem- och villa skaffar hemlarm?
2/ Rekommenderar ni något särskilt märke?
3/ Vilka rabatter kan man få?
4/ Vilka speciella komponenter i hemlarmet måste finnas för att påverka självrisken? (utomhussiren, kopplad till larmcentral, väktarutryckning etc?)
5/ Har ni märkt någon effekt på antalet inbrott hos kunder som skaffat larm? Någon annan intressant statistik runt detta?

Se alla svaren i undersökningen nedan:

Folksam om hemlarm

Erik Arvidsson, Skadeförebyggare, Affärsutveckling & Affärsanalys, Folksam

1/ Ja, vi uppmuntrar till detta. Vi har en äldre studie (från 2012) som visar att risken för inbrott är större om man saknar larm. 2/ Vi förmedlar två erbjudanden till våra kunder. Alert Alarm – två varianter, med eller utan väktarutryckning – och Verisure. Kunderna har olika behov och ekonomi. Verisure är dyrare men kunden behöver inte göra något installationsarbete själv. Alert Alarm får du i princip gratis mot en administrativ kostnad men du måste montera upp det själv, vilket är lätt då allt i paketet är förberett för kundens specifika behov. Utrustningen kommer snyggt förpackat med väldigt enkla beskrivningar gjort av samma firma som gör IKEA:s beskrivningar. Förpackningen påminner om att packa upp en Ipad från Apple.

3/ Om man har ett larm kopplat till en godkänd larmcentral  så får man 5% larmrabatt på villaförsäkringen.

4/ Om man vill ha rabatten och självriskbefrielse vid inbrott (om man haft larmet på) så skall larmet vara kopplat till en godkänd larmcentral.

5/ Ja, se fråga 1.

If Skadeförsäkring om hemlarm

Lars Silfverswärd, Ansvarig Skadeförebyggande, Affärsområde Privat, If Skadeförsäkring

1/ Det viktigaste är att man sätter in godkända lås på dörrar och fönster, att man samverkar med sina grannar, att man märker och registrerar sina värdesaker. Därefter kan larm vara en vettig investering, inte primärt för inbrottsrisken, men för känslan av att ha gjort något som bibehåller tryggheten i hemmet. Utomhussiren är då viktigt så att grannarna kan visa en eventuell inbrottstjuv att denne är observerad.

2/ Vi rekommenderar våra kunder att köpa ett larm som är anslutet till en SSF-godkänd larmcentral. Vi har därutöver ett samarbete sedan många år med Verisure.

3/ 5% på hemförsäkringen för larm som är anslutet till en SSF-godkänd larmcentral.

4/ Koppling till SSF-godkänd larmcentral

5/ Vi ser att kunder med larm får oftare inbrottsskador än kunder utan larm. Grannsamverkan och godkända lås minskar däremot risken tydligt. Men att jämföra hus med larm med hus utan larm är som att jämföra äpplen med päron. Några exempel på varför det inte går att jämföra:

  • Boende i stöldutsatta områden är mer benägna att installera larm än kunder i lugna områden.
  • I ett kvarter där alla har larm blir det 100% inbrott i larmade hus, och 0% inbrott i olarmade hus. Och vice versa.
  • Vi kan inte mäta de inbrott som skulle ha inträffat, men faktiskt inte gjorde det.

Kvalitativa studier visar att tillfället gör tjuven. Dvs varje bostad har olika förutsättningar för att locka till sig inbrottstjuvar. För de boende handlar det om att göra inbrottet så svårt, tidsödande, riskabelt och så olönsamt som möjligt.

Alltså: lås tar tid att forcera, ljudet kan dra till sig uppmärksamhet, tjuven kan skada sig på verktyg och krossat glas (och lämna sitt dna på brottsplatsen). Öppen insyn över bostaden gör att tjuven inte kan jobba i det fördolda.

Grannsamverkan visar tjuven tydligt att alla är uppmärksamma på ovälkomna gäster och att alla hjälper varandra att försvåra inbrott. Märkning av värdesaker och registrering av dem ökar risken för tjuven att bli fälld för brottet och minskar värdet på stöldgodset hos hälarna. En tjutande utomhussiren drar till sig grannarnas uppmärksamhet.

Länsförsäkringar om hemlarm

Anders Fällås, Skadeförebygg, Länsförsäkringar Uppsala

1/ Vi har avtal med 2 olika larmföretag med lite olika upplägg så det finns ett larm som passar alla kategorier av kunder. Avtalen har tillkommit genom att vi har kontrollerat marknaden noga (Verisure och Alert Alarm).

2/ Normalt inte, men vi berättar att vi har avtal med 2 larmföretag. Har även hänvisat till just larmkollen eftersom det är mycket krångligt att jämföra de olika larmen som finns på marknaden. Framför allt när det gäller totalkostnaden över året, hur är kunden bunden till avtal, vem äger larmet mm.

3/ När det gäller rabatter på inköpet av larmet så har vi arbetat fram ett speciellt paket som vi tror passar merparten våra kunder så de inte behöver ”köpa till” komponenter som dessutom kommer att kosta mer i löpande månadskostnad. När det gäller rabatter på försäkringen ger vi 10% på lösöresdelen, vilket inte är några stora summor. Vi anser att larmet köper kunden främst för att skydda och ha koll sin bostad.

4/ Vi ger ingen självriskbefrielse vid eventuell skada. Däremot ger vi kunden en snabb kundnära skadereglering eftersom vi verkar enbart inom länet.

5/ Vid en noggrann kontroll av alla inbrottsskador under 2012 framkom att endast 3 av alla bostadsinbrott var bostäder som hade larm resten var olarmade. Endast 1 av dessa blev fullbordat eftersom de andra 2 inbrotten avbröts när larmet utlöstes. Resterande inbrott var i olarmade bostäder (har ingen siffra på antalet idag).

Viktigt är också att veta att ett hemlarm idag är mycket mer än ett inbrottslarm. Det handlar om att övervaka hemmet, brandindikering så att (om det finns kameraövervakning) bevakningscentralen kan se att det brinner och ringa brandförsvaret direkt istället för att först åka till platsen och konstatera om så är fallet. Vattenlarm om det förekommer läckage mm.

Trygg-Hansa om hemlarm

Håkan Franzén, expert hus- och hemförsäkringar Trygg-Hansa

1/ Jag vill inte påstå att vi uppmuntrar. Vi tillhandahåller ett larmpaket till våra kunder i vår webshop. Larmfrågan är dock väldigt komplex, då det inte i dag finns något som tyder på att inbrotten minskar om larm installeras. Däremot så har dagens larm andra funktioner tillkopplade så som brandvarnare, läckagevarnare m.m. Sammantaget får man då ett bättre totalt skydd för sitt hem, som i vart fall i vissa avseende är skadepreventivt.

2/ Vi erbjuder ett larm i vår webshop till våra kunder.

3/ Vi lämnar rabatt med 10 % på riskpremien för inbrott. Det blir normalt ca 100 kr per år. Ingen stor summa kan tyckas men det ska ställas mot bakgrunden av att larmet inte synes ha någon större skadepreventiv effekt. Vi lämnar också självriskrabatt med 1 500 kr om larmet var satt i funktion (98 % av våra kunder har 1 500 kr i självrisk). Vi kan dock konstatera att de kunder som har larm också har godkända lås och även då (trots avsaknad av larm) är det ingen självrisk vid inbrott.

4/ Det ska vara ett godkänt larm med koppling till en larmcentral. Vi ställer i dag inga krav på utvändig siren (även om vi vet att det är att föredra).

5/ Nej, som jag skriver ovan, så finns det i dag inget som styrker att ett inbrottslarm har någon skadepreventiv effekt. Samma reflektion finns hos andra försäkringsbolag samt Polisen.

Som jag ser det är fördelarna med ett inbrottslarm följande:

  • Man blir inte överraskad av en inbrott när man kommer hem, utan har kanske i de flest fall blivit förvarnade av en väktare.
  • I viss mån förkortar man tiden som tjuven har på sig, även om vi vet att ett inbrott i dag tar ca 10 minuter.
  • En väktare kan ombesörja tillfällig täckning av ett fönster eller annan inbrottsväg.
  • Möjlighet att koppla till fler funktioner.

Fakta: Anmälda bostadsinbrott
1,2 procent av hushållen uppger att de utsatts för bostadsinbrott 2013. Under 2014 anmäldes omkring 22 400 bostadsinbrott – en ökning med sex procent jämfört med året innan. Fler bostadsinbrott sker på vardagar (64 %) än vid veckoslut och på helgdagar (36 %). Det är vanligare att inbrotten äger rum dagtid (63 %) än nattetid (37 %). Vid de flesta av de rapporterade bostadsinbrotten (71 %) uppger de svarande att något blivit stulet i samband med inbrottet.  (Källa: Brottsförebyggande rådet)

Profilbild Mats Lundgren

Har över 35 år i yrket. Journalist och fotograf med stort teknikintresse.
📧 Kontakt
Artikeln är senast uppdaterad: 2017-05-23