Så jobbar väktare för att skydda ditt hem

Så jobbar väktare

Du betalar tusenlappar varje år för ditt hemlarm med koppling till larmcentral. Men vad får du egentligen för pengarna? Hur snabbt är väktare på plats när larmet går och vad gör de då? Vi har tagit reda på svaren.

Du knappar in koden, stänger dörren och går till jobbet. Har inte en tanke på larmet du just aktiverade och om möjligt ännu mindre på larmcentralen som larmet är kopplat till. Men när tjuven kommer räknar du med att larmet utlöses, att larmcentralen reagerar och att de skickar en väktare eller kanske polis för att fånga tjuvarna.

Eller hur det nu fungerar.

Så fungerar väktarskyddet

Vi har tagit reda på hur ditt skydd ser ut. På riktigt. Vad händer hos larmcentralen när larmet går? Hur snabbt får väktare reda på att det skett ett inbrott hos dig? Kontaktas polisen och när i så fall. Vad gör väktaren när denne kommer till din bostad? Alla de frågorna och fler får du svar på här. Larmkollen har pratat med flera larmcentraler om hur de arbetar för att skydda ditt hem mot inbrott, eller snarare vid inbrott.

Vi har också bett två av dem förklara varför du som kund ska betala tusenlappar för uppkoppling till larmcentral med väktarutryckning. Du hittar svaren under Vilken nytta gör egentligen larmcentral och väktare?

Sector Alarm har en av de största larmcentralerna i Sverige och vänder sig till både privatpersoner och företag. Jens Sjödin, ansvarig för just larmcentralen hos Sector Alarm, berättar att 200 000 kunder är anslutna och de 10 operatörerna som arbetar där under ett pass hanterar upp till drygt 2 000 larmsignaler varje dygn. Deras larmcentral ligger i Göteborg.

Hos Verisure, Sveriges största larmcentral för privatpersoner, hanteras ungefär 100 000 larm per månad från de 300 000 anslutna hushållen. Verisures larmcentral ligger i Linköping och alla inkomna larm hanteras av upp till sju operatörer vid ett och samma tillfälle.

Vi har också pratat med Securitas. De har två larmcentraler och tar hand om cirka 4 400 larm varje dygn. Till skillnad från de två övriga har Securitas även väktare över hela Sverige. Sector Alarm som Verisure anlitar för övrigt bland annat Securitas för sina väktartjänster.

Samtliga larmcentraler arbetar på ungefär samma sätt när de får in ett larm.

Operatören bedömer läget

I ett tidigare reportage om Verisure fick vi bland annat se hur en operatör arbetar. Det första som händer när ett larm kommer in är att operatören får ett meddelande på skärmen i rött. När hon kvitterar det växlar det till gult och operatören undersöker om det kommer in larm från flera sektioner i den aktuella larmanläggningen, och tittar också på eventuella bilder från den. Syftet är att få en så bra bild av läget som möjligt för att kunna avgöra vilka resurser han eller hon ska kalla in.

Jens på Sector Alarm berättar att även deras operatörer jobbar på motsvarande sätt.

– När vi får in larmet ringer han eller hon kunden och gör en bedömning av läget. Dels utifrån vilka sektioner som har larmat, dels utifrån larmhistoriken. Inte minst tar vi förstås hjälp av de bilder från de kameradetektorer som majoriteten av våra kunder har, berättar han.

Hjälper för rätt agerande vid brand

Operatören ringer bostadsinnehavaren dels för att säkerställa att det inte är ett felaktigt aktiverat larm, dels för att hjälpa personen att agera rätt vid exempelvis en brand. Om ingen svarar skickas en väktare direkt till bostaden.

– Om vi ser rökutveckling eller andra tecken på brand kontaktar vi räddningstjänst också, säger Jens.

Sector Alarm har inga egna väktare utan samarbetar med Securitas och Avarn Security – som tidigare hette G4S.

Larmet går vidare till väktarens handdator

Hos Securitas, som har över 9 000 väktare över hela Sverige, skickas ett inkommet larm också vidare till väktarens handdator, tillsammans med bild från kameradetektor om sådan finns i den larmande anläggningen, berättar Ronny Fredriksson som är ansvarig för Securitas larmcentraler.

– Operatören följer larmet om bilder från kameradetektor inkommer samt utlösta larmsektioner och håller kontakt med väktaren som rapporterar larmorsak, åtgärd etcetera. Behövs det assisterar operatören väktaren med att tillkalla ytterligare väktare eller polis.

Hur lång tid tar det innan väktare kommer på plats?
– Det varierar förstås och går egentligen inte att säga. Men vi skickar alltid den väktare som är närmast objektet. Jag vill också påpeka att väktarna inte har utryckningsfordon, säger Ronny.

Väktare tar sällan tjuvar

Väl på plats brukar tjuven – om det nu rör sig om ett inbrott – ha hunnit långt bort. Väktarens uppgift är alltså inte i första hand att ta fast tjuven. Istället handlar det om att se till att inga dörrar och fönster står öppna eller är olåsta.

– Väktaren sopar upp glas om det behövs, täcker för krossade fönster och ser till att dörrar är stängda och låsta. Väktarens främsta uppgift är att återställa säkerheten på objektet. Det ska vara så lite spår av inbrottet som möjligt, enkelt förklarat, säger Jens.

Polisen avgör om väktare får gå in

Men han påpekar att väktare först kontaktar polisen om inbrott har konstaterats. Om de gör bedömningen att de behöver genomföra en brottsplatsundersökning rör väktaren ingenting innan den är klar. Polisens beslut påverkar också huruvida väktaren går in i bostaden för att göra en inre kontroll, något som också styrs av hur ditt avtal med larmföretaget ser ut.

Så får väktaren agera

Ronny Fredriksson på Securitas förklarar att en väktare har i regel inte har några särskilda befogenheter utöver de som varje enskild person har, enligt den så kallade envarsrätten. Det innebär bland annat att väktare inte får hålla kvar en person på misstanke om brott, som polisen får.

– Det enda som skiljer en väktare från var man och kvinna är den av polismyndigheten föreskrivna utbildningen som genomförs på exempelvis BYA Väktarskolan samt att väktaren i sin bevakningstjänst har ett förstärkt rättskydd om denne blir angripen eller hotad.

– En väktare har utöver det alltid larmkommunikation, möjlighet att bära batong och handfängsel.

För att en väktare ska kunna gripa en person måste det ske i direkt anslutning till själva brottet, exempelvis inbrottet eller stölden. Exakt hur lång tid som kan förlöpa efter att själva brottet har begåtts för att envarsrätten ska gälla vid ett gripande är inte angivet någonstans. Men i princip får en väktare, liksom privatpersoner, göra ett gripande antingen när brottet begås eller när förövaren är ”på flyende fot” och så länge denne är inom synhåll. Det sista krävs för att undvika att fel person grips.

Det enda vapen en väktare får bära är batong.

Hur kan man som privatperson underlätta för väktaren?
–  Kameradetektorer underlättar mycket. Det gör att man kan konstatera om det finns personer i den larmande fastigheten. Vidare kan en tydlig sektionsbeskrivning vara viktig. Att det inte bara anges sektion 01, utan att det kanske står sektion 01 garage, säger Ronny på Securitas.
– Om det finns flera ytterdörrar är det bra om man anger var dörren är placerad, exempelvis 'ytterdörr baksida'. Det gör att åtgärden kan bli mer planerad.
– Vidare kan det ibland framförallt på landsbygden vara bra med en god vägbeskrivning eller GPS-koordinater.

Vilken nytta gör egentligen larmcentral och väktare?

Så om nu väktaren sällan hinner till huset där larm som indikerar ett inbrott, eller har särskilda befogenheter att agera för att fånga tjuven, vilken är då den konkreta nyttan med väktare? Vi ställde frågan till de största larmföretagen.

Ronny Svensson på Securitas påpekar att även om en väktares primära uppgift inte är att fånga tjuvar, och sällan hinner i tid för att överhuvudtaget kunna göra det, så händer det faktiskt

– Under min aktiva tid som väktare var jag med och grep ett 20-tal tjuvar. Så visst förekommer det.

Men vilken är den stora poängen med väktare?
Ronny Svensson lyfter tre huvudpunkter:

Väktare gör iakttagelser som hjälper polisen
– En väktare på väg på åtgärd på ett larm börjar i samband med att denne närmar sig larmkunden att observera och notera bilar och andra rörelser. Iakttagelser som kan rapporteras till polisen om det visar sig att det varit inbrott.

Tjuven får bråttom
– En stor och viktig aspekt är att en inbrottstjuv som utlöst ett larm vet att någon är på väg. Det minskar tjuvens möjlighet att gå igenom byggnaden.
– Det minskar också risken för att skadegörelsen blir större utifrån att tiden arbetar mot inbrottstjuven.

Skador begränsas
– Väl på plats arbetar väktaren med att begränsa skadorna även om tjuven inte är kvar. Öppna fönster och dörrar stängs. Hade ingen kommit hade de i värsta fall stått öppna tills husägaren kommer hem igen, efter sin semestervecka på Kanarieöarna. Ett öppet fönster när det är minusgrader kan leda till frusna vattenledningar som går sönder. På sommaren kan regnet slå in och orsaka vattenskador. Samt att fåglar och andra djur kan komma in.

Verisures Fredrik Ringborg lyfter andra fördelar med att ha larmet uppkopplat mot larmcentral.

Larmcentralen har direktkontakt
– Då vet du att larmcentralen finns på plats för att hjälpa dig om din bostad utsätts för inbrott, brand eller plötslig olycka eller sjukdom. Larmcentralen kan se, höra och prata in i bostaden och direkt när signalen inkommer till larmcentralen vidtas åtgärd.

Möjligheten att omgående efter utlöst larm kunna prata med dem som befinner sig i bostaden gäller förvisso bara Verisures hemlarm. Det har en ”röstenhet”, ungefär som en snabbtelefon mellan hemmet och larmcentralen. Verisure kallar den Directenhet.

– Larmoperatörerna kopplar upp sig till Directenheten som finns i bostaden samtidigt som de tittar på bilder som kamerorna skickar in. Via röstenheten kan operatören antingen lugna de boende eller stressa en obehörig genom att påtala att den är upptäckt.
– Kunden kontaktas via telefon och kan då i sin tur exempelvis undvika att barnen som är på väg hem från skolan kliver in i ett uppochnedvänt hem.

Väktare kan larma polis eller brandkår
– En väktare skickas alltid ut när larmet går och kan operatören även verifiera att det är ett pågående inbrott eller en brand larmas polis och brandkår omedelbart. Polis och brandkår tar alltid larmcentralens samtal på stort allvar.

Larmcentral hjälper räddningstjänsten
– Larmcentralen bistår sedan räddningstjänsten med exempelvis bilder, signalement, information om någon är kvar i bostaden, geografiska data och vilken del av bostaden larmet kommer från. Vi har flera fall där tjuvar kunnat gripas direkt med hjälp av information från vår larmcentral.

Väktaren tryggar bostaden
– Väktarens uppgift är att vara larmcentralens ögon på plats och se till att bostaden säkras. Det innebär att väktaren går igenom bostaden, bekräftar att ingen obehörig är kvar, larmar på igen och skyddstäcker eventuella sönderslagna fönster eller dörrar för att förhindra ytterligare skador. Det ger en extra trygghet att inte behöva kliva in ensam i bostaden efter händelsen.

Senaste artiklar

blank

Test: Arlo Pro 4

Arlo Pro 4 är den senaste modellen i Arlos Pro serie har nya spännande funktioner och en upplösning som närmar

Läs Mer »