Vilket larm passar dig? Jämför offerter

Smarta lås – De 5 bästa just och alla regler

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Livet blir enklare utan nycklar. Men blir det lika säkert och vad säger försäkringsbolagen? Här får du allt du behöver veta om elektroniska eller smarta lås.


Det traditionella låset är förvisso en smart lösning på problemet att hålla obehöriga ute från bostaden. I vart fall i ett historiskt perspektiv. Men särskilt modernt och flexibelt är det inte. Därför växer marknaden för elektroniska lås, eller smarta lås som de också kallas. Med ett sådant slipper du den fysiska nyckeln, vilket i sig kan öka säkerheten och samtidigt underlätta i situationer när du tillfälligt behöver släppa in personer i lägenheten – grannar som vattnar blommor under semestern eller hantverkare.

Assa Abloy är marknadsledande i Sverige när det gäller lås överlag. När det gäller privatmarknaden säljs faktiskt deras elektroniska lås Yale Doorman i lika stort antal som traditionella lås, enligt Magnus Eriksson som är produktchef på Assa Abloy. Åtminstone om man inte räknar med de lås som säljs tillsammans med dörrar.

Det finns också enklare lösningar som innebär att du kan behålla ditt gamla lås, som Yale Linus, Glue Smart Lock och Danalock.

Två varianter av smarta lås

I princip finns det tre typer av elektroniska lås. Glue Smart Lock tillhör den enklaste typen. Den ersätter helt enkelt låsets vred på insidan av dörren och är alltså inte i egentlig mening ett lås. Det går inte att hantera med kod via en knappsats. utan styrs helt av en app i telefonen som kommunicerar med låset över Bluetooth eller internet.

Yale Linus, ny för 2021, fungerar på ungefär samma sätt, men går också att hantera via en knappsats.

Yale Doorman Classic och L3 representerar den mest kompletta och omfattande typen av elektroniska lås. Det ersätter helt det befintliga låset och går att manövrera med kod, låsbricka, fjärrkontroll eller en app (Classic är mer begränsad i det avseendet än L3, läs mer nedan.)

Med lås som går att hantera över internet får du möjlighet att släppa in personer som inte bör eller kan ha en egen nyckel. Exempelvis hantverkare eller grannar som ska vattna blommor. Du kan också se vem som senast låste eller låste upp ytterdörren och på det sättet bland annat få koll på när barnen har kommit hem från skola eller kompisar.

Liten säkerhetsrisk med svenska smarta lås

Även om det konventionella låset med fysisk nyckel med dagens referenser inte är särskilt smart eller modernt är det åtminstone tryggt. Så länge du har koll på nycklarna och så länge du litar på dem som har dem. Ett elektroniskt lås kan förvisso upplevas som otryggt. Särskilt om det är uppkopplat mot internet så att vem som helst skulle kunna få tillgång till det – åtminstone i teorin. Om cyberbrottslingar kan göra intrång i datorer över nätet kan de väl också bryta sig in i uppkopplade lås? Oron är för all del berättigad, även om expertisen tycks vara enig om att den risken står i paritet med risken som fysiska nycklar innebär, i och med att de kan tappas bort och komma i orätta händer.

Stöldskyddsföreningen rekommenderar lås utifrån ett säkerhetsperspektiv. När det gäller elektroniska lås är det lås som är certifierade enligt normerna i SSF 3522 lägst klass 2B och och SSF 3523 lägst klass S2, som är aktuella för lås för privatbostäder, enligt Mats Moberg på Stöldskyddsföreningen.

Uppkopplade elektroniska lås ska uppfylla kraven i SSF 3523 för att kunna bli certifierade och därmed rekommenderade av Stöldskyddsföreningen.

Utöver de lås som finns på den svenska marknaden förekommer modeller som inte alls lever upp till grundläggande säkerhetskrav. För att minimera risker behöver du alltså välja ett lås som är certifierat enligt någon av normerna SSF 3522 eller SSF 3523.

Notera att certifieringarna kan innehålla villkor för användningen, för att låsen ska uppfylla kraven. Exempelvis uppfyller ett Doorman L3-lås kraven för 3522 klass 3 bara när låset är ställt i så kallat bortaläge (låst både från in- och utsida).

Så säger försäkringsbolagen

Försäkringsbolagen har överlag inte några specifika krav när det gäller lås. Hos exempelvis både Folksam och Trygg Hansa säger man bara att dörr och fönster ska vara låsta och reglade.

– Så länge du inte har ett lösöresvärde på över en och en halv miljon kronor kan du mycket väl använda ett elektroniskt lås som inte är certifierat. Om du har tecknat en försäkring på ett högre värde krävs däremot lås som är certifierade enligt SSF 3522, klass 3, säger Håkan Franzén på Trygg Hansa.

Folksam och Moderna Försäkringar följer samma linje och har inte några specifika krav på lås för att hemförsäkringen ska gälla.

– Vi ersätter stöld och skadegörelse om gärningsmannen olovligen tagit sig in. Dörr och fönster ska vara låsta och reglade, säger Erik Arvidsson på Folksam.

Även om de inte har några specifika krav på lås rekommenderar ändå Moderna Försäkringar att man använder en låsenhet som är certifierade enligt SSF 3522 klass 3, den certifiering som är aktuell för den här typen av lås i privatbostäder.

– Vid byte av lås rekommenderar vi inte bara att man väljer en av SSF-godkänd låsenhet utan också att man anlitar ett företag som är medlem i SLR (Sveriges Låsmästares Riksförbund) för själva installationen, säger Tove Stål på Moderna Försäkringar.

If resonerar på motsvarande sätt när det gäller kraven på lås, men deras presskontakt Jessica Hjälmered konstaterar att marknaden förändras snabbt nu och att låstillverkare verkligen måste anstränga sig för att ”ligga steget före” inbrottstjuvarna när det gäller lås ur ett säkerhetsperspektiv.

Hon påpekar också vikten av att ha dörrarna låsta även när man är hemma, och att elektroniska lås underlättar detta.

– Elektromekaniska låssystem har ofta fördelen att de kan låsas automatiskt efter in- eller utpassering. Flertalet kan även låsas från distans vilket förenklar möjligheten att säkra låsta dörrar, säger hon.

Alla utrymmen inte lämpliga för smarta lås

Elektroniska lås är ofta olämpliga i utrymmen som inte är uppvärmda. Utsidan hos exempelvis Yale Doorman och ID Lock är väderskyddad, men insidan och framförallt batterierna som sitter i enheten där, kräver temperaturer varmare än noll grader. Därför är elektroniska lås inte särskilt lämpliga för förråd och garage.

En del lockas även att välja ett elektroniskt villalås till gemensamma utrymmen i exempelvis bostadsrättsföreningen, konstaterar Magnus Eriksson på Assa Abloy.

– Här finns det andra bättre lösningar. Hemmalåsen bygger på att det faktiskt finns ett incitament att stänga och låsa sin dörr. De gemensamma dörrarna bör ha självlåsande lås som inte går att ställa upp och lämna olåsta, säger han.

De bästa smarta låsen just nu – så har vi valt

Urvalet av lås är främst grundat på egna erfarenheter som bygger på såväl praktisk användning som research kring olika tillverkare och modeller.

Yale Doorman Classic och L3

Yale Doorman V2N (nu Classic)

Yale Doorman, som finns i två modeller, är inte bara de äldsta och mest utvecklade av de elektroniska lås som finns på den svenska marknaden, det är också det överlägset mest sålda. Skälet till detta är rimligen den förtroendeingivande konstruktionen, flexibiliteten och dess smarta funktioner.

Doorman-låset finns i två varianter. Dels Classic (tidigare V2N), dels den nya L3. Den främsta skillnaden ligger i att det nya låset uppfyller kraven i låsklass 3 i stället för låsklass 2 (SSF 3522). Notera att den tidigare versionen av Classic-låset, med beteckningen V2N, hade en klass 3-certifiering. Det är dock bara själva certifieringen som ändrats till Classic-modellen. Konstruktionen och funktionen är inte mindre säker hos Classic än hos V2N.

Installationen av Doorman-låsen låter sig knappast beskrivas som enkel, men den är förstås inte omöjlig och inte ens särskilt svår att göra för en normalhändig person. Exakt vilka moment som krävs beror på hur dörren och det tidigare låset ser ut. Men i princip handlar det om att ta bort vred och låscylinder, och ersätta det hela med Doorman-låset. Detta gör sedan samma vridrörelse som vredet åstadkommer, och kontrollerar på så sätt låskolven. 

blank
Vredet på insidan av dörren är en faktorerna som gör att Doorman Classic (här V2N) blev ”nedklassat” från SSF 3352 klass 3 till klass 2, när normerna för respektive klass reviderades 2018. Lås som installerade före ändringen är dock fortfarande klass 3-godkända.

På den del av Doorman som sitter på insidan av dörren finns ett vred, men det är egentligen inget annat än en vridströmbrytare som får låsets motor att dra in och skjuta ut låskolven. 

Båda låsen (Classic och L3) går att använda med bricka, kod (permanent eller tillfällig) eller en kombination av de två för maximal säkerhet. Notera att Classic-låsets certifiering gäller bara om låset är inställt så att nyckelbricka behövs för upplåsning. L3-låset ska vara ställt i så kallat bortaläge.

blank
Doorman Yale V2N (Classic) passar på de flesta dörrar. Här är låset monterat från en dörr från 80-talet.

Doorman Classic saknar bluetooth och kräver en särskild modul (tillbehör) för att kunna styras med mobil och över nätet. Den nyare modellen, L3, har dock bluetooth och går även att koppla till nätet med den medföljande nätverksbryggan. 

blank
Yale Doorman L3 har inbyggd ringklocka.

De båda låsen är förtroendeingivande, driftsäkra och enkla att använda i vardagen. 

Fakta/specifikationer:

Typ av lås: komplett lås
Certifiering: SSF 3522 klass 2 (Classic) och klass 3 (L3)
Knappsats: Ja
Nyckelbricka: Ja
Automatisk låsning: Ja
Fjärrstyrning över nätet: Ja, krävs tillbehör för Classic
Appstyrning: Ja, med tillbehör för Classic
Kommunikation: Wifi (tillbehör för Classic), Bluetooth (end L3)
Smarta hem-integration: Google Home, Amazon Alexa (krävs tillbehör för Classic)
Batteri: 4 st AA
Batteritid: 1 år
Övrigt: Möjlighet att ansluta 9V-batteri utifrån för upplåsning om batterier är slut.

PLUS

 • Robust konstruktion
 • Hög säkerhet
 • Enkel användning

MINUS

 • Classic når inte upp till ”nya” klass 3-certifieringen
 • Något krävande installation
 • L3 fungerar ej med Apple Homekit
 • Classic fungerar ej med smarta hem

Jämför priser via PriceRunner

Yale Linus

blank

Yale Linus fungerar tillsammans med ett befintligt lås och styrs med en trådlös knappsats eller en app i mobilen. Dock finns ingen nyckelbricka och du kan alltså inte kombinera kod och nyckelbricka för ökad säkerhet. 

Yale Linus är egentligen inget lås, utan ersätter låsvredet på insidan av dörren. I appen Yale Access ser du om dörren är öppen eller stängd, och den är låst eller olåst. Men om du använder nyckel från utsidan kommer Linus inte att hänga med. Den vet nämligen egentligen inte om låset är låst – alltså om låskolven är inne eller ute – utan bara om den har gjort en “låsrörelse” eller inte. Därför visar Linus exempelvis att dörren är låst även efter att du låst upp med nyckel. Lösningen är givetvis att inte använda nyckel. 

Yale Linus kan kommunicera med din telefon över bluetooth, men går även att styras över internet tack vare den medföljande wifi-bryggan. Yale Linus fungerar utmärkt i Apple Home, Google Home och Alexa.

Fakta/specifikationer:

Typ av lås: Låsvred
Certifiering: SSF 3522 2A
Knappsats: Ja
Nyckelbricka: Nej
Automatisk låsning: Ja
Fjärrstyrning över nätet: Ja
Appstyrning: Ja
Kommunikation: Wifi, Bluetooth 
Smart hem-integration: Apple Homekit, Google Home, Amazon Alexa
Batteri: 4 st AA
Batteritid: 6-9 mån

PLUS

 • Enkel montering
 • Enkel användning
 • Fungerar med smart hem

MINUS

 • Känner inte av verklig låsstatus

Glue Smartlock

blank

Svenska Glue Smartlock fungerar ungefär som Yale Linus, och är därmed heller inte något lås utan istället en manöverenhet för ett befintligt lås. Det är alltså snarare ett låstillbehör som styrs av mobilen, via bluetooth eller över nätet. 

Låstillbehöret saknar knappsats och kan inte låsas upp utifrån med mindre än att du tar fram mobilen. Det går alltså inte att ge hantverkare en tillfällig kod. Däremot går det att skapa tillfälliga koder i appen, och låta gäster öppna dörren med hjälp av sin egen mobil. Givetvis går dörren också att öppna utifrån med den vanliga nyckeln.

Glue Smartlock delar samma brist som Yale Linus, nämligen att låset inte vet om dörren verkligen är låst eller inte. Den vet bara om den har genomfört en låsrörelse eller inte. Detta medför alltså exempelvis att dörren fortfarande ser låst ut i Smartlock-appen, när dörren har låsts upp med nyckel. Dessutom kan en kärvande låskolv ge samma resultat; låset “tror” att det har låst dörren, medan kolven i själva verket inte har skjutits ut tillräckligt.  

Denna brist delar den som sagt med bland annat Yale Linus. Men dessutom fungerar inte Glue Smartlock med smarta hem-system som Apple Homekit, Google Home och Alexa. Med det sagt: Glue-låset är avsevärt billigare än Yales motsvarighet.

Fakta/specifikationer:

Typ av lås: Låsvred
Certifiering: Ingen 
Knappsats: Nej
Nyckelbricka: Nej
Automatisk låsning: Nej
Fjärrstyrning över nätet: Ja
Appstyrning: Ja
Kommunikation: Wifi, Bluetooth 
Smart hem-integration: Nej
Batteri: 4 st AA
Batteritid: 3-6 månader

Övrigt: Ett snabbt dubbeltryck på låsvredet vid utpassering låser dörren med fördröjning. Nätverksbrygga för wifi-kommunikation medföljer. 

PLUS

 • Enkel montering
 • Lågt pris

MINUS

 • Känner inte av verklig låsstatus
 • Saknar knappsats
 • Integration med smart hem saknas

Danalock

blank

Danalock

Ytterligare ett låstillbehör av typen motordrivet vred kommer från Danalock. Det bygger på samma princip som Glue och Yale Linus, men är betydligt mindre till formatet. Danalock säljs i flera varianter för olika sätt att styra låset. Med den enklaste styr du låset med din mobil över bluetooth. Om du vill kunna styra låset över nätet behöver du köpa till en wifi-hubb – Danabridge. Och om du är ute efter integration med Apple Homekit väljer du den versionen, plus wifi-hubben. Det finns ytterligare två versioner för den som är ute efter att koppla samman låset i ett Zigbee- eller Z-wave-system.

Själva funktionen hos låset är tämligen ordinärt. Två funktioner som är värda att nämna är att låset kan låsa upp dörren när du kommer i närheten, och även se till att låsa automatiskt när du lämnar bostaden.

Det finns även en knappsats att köpa till, så att låset kan hanteras utan tillgång till dörrnyckel eller mobil.

Fakta/specifikationer:

Typ av lås: Låsvred
Certifiering: Ingen 
Knappsats: Ja, tillbehör
Nyckelbricka: Nej
Automatisk låsning: Ja
Fjärrstyrning över nätet: Ja, tillbehör
Appstyrning: Ja, tillbehör
Kommunikation: Wifi (beroende på version), Bluetooth 
Smart hem-integration: Ja, Apple Homekit, Zigbee, Z-wave – beroende på version. Ej Google Home, Amazon Alexa
Batteri: 4 st CR123A
Batteritid: 1 år

Övrigt: Autolåsning. Olika versioner för bluetooth, Zigbee, Z-wave och Apple Homekit.

PLUS

 • Snygg design
 • Kompakt format
 • Har autolåsning
 • Fungerar med smart hem

MINUS

 • Känner inte av verklig låsstatus

ID Lock

blank

Norska ID Lock påminner om Yale Doorman. Det är alltså ett komplett lås och ersätter det befintliga. I likhet med Doorman L3 är det godkänt enligt SSF 3522 klass 3.

Låset saknar dock app och går inte att styra via bluetooth. Här är det knappsats och nyckelbricka som gäller. 

Däremot finns det två olika tillbehör som gör att du kan koppla det till en smart hem-plattform, så länge denna använder antingen Z-wave- eller Zigbee-teknik. Tyvärr utesluter det här användning med Apple Homekit och Google Home. Även i det avseendet liknar alltså låset konkurrenten från Yale. 

Fakta/specifikationer:

Typ av lås: Komplett lås
Certifiering: SSF 3522 klass 3
Knappsats: Ja
Nyckelbricka: Ja
Automatisk låsning: Ja
Fjärrstyrning över nätet: Ja, via smart hem-plattform, kräver tillbehör
Appstyrning: Nej
Kommunikation: Z-wave eller Zigbee (separata tillbehör)
Smart hem-integration: Ja, beroende på version. Dock ej Apple Homekit, Google Home
Batteri: 4 eller 8 AA
Batteritid: 1 år (med 8 AA)
Övrigt: Tillfälliga låskoder, autolåsning

PLUS

 • Robust konstruktion
 • Hög säkerhet
 • Enkel användning

MINUS

 • Fungerar inte med Apple Homekit eller Google Home
 • Något krävande installation

Frågor och svar om eletroniska/smarta lås

Måste jag ha ett godkänt lås för att försäkringen ska gälla?

Med ”godkänt lås” avses ett lås som är certifierat enligt SSF 3522 klass 3. Huruvida ett sådant krävs för att försäkringen ska gälla varierar mellan olika försäkringsbolag. Men generellt sett behövs det inte. Hos exempelvis Trygg-Hansa gäller kravet bara om lösöresvärdet överstiger 1 500 000 kr, exempelvis. Även Folksam och Moderna försäkringar följer motsvarande linje. Men kontrollera vad som gäller hos ditt försäkringsbolag.

Går ett elektroniskt lås att hacka?
Ja, teoretiskt. Bland annat därför innebär den nya SFF 3522 klass 3 att kommunikationen mellan låsets styrenhet och själva låsblecket ska vara krypterad.

Hur mycket osäkrare är ett SSF 3522 klass 2-lås jämfört med ett klass 3-lås?
I princip är det bara två delar som skiljer. Ett klass 2-lås får ha ett vred på insidan som låser upp dörren, till skillnad från klass 3-lås. Den andra skillnaden är att signalen mellan styrenhet och låsbleck är krypterad hos klass 3-lås. Kraven på inbrottsskydd från dörrens utsida är desamma för de båda klasserna.

Källor och referenser

 • Intervju med Håkan Franzén, Trygg-Hansa, maj 2021
 • Intervju med Magnus Eriksson, Assa Abloy, maj 2021
 • Intervju med Jessica Hjälmered, If, maj 2021
 • Intervju med Erik Arvidsson, Folksam, maj 2021
 • Intervju med Tove Stål, Moderna försäkringar, maj 2021
 • Intervju med Per Klingvall, Mats Moberg på Stöldskyddsföreningen, maj 2021
 • SBSC (www.sbsc.se)
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Senaste artiklar