Agility 3 – Bra godkänt larm

113734_1

Det trådlösa larmet Agility 3 tillverkas av företaget Risco och kan köpas från ett flertal svenska återförsäljare. Eftersom det inte är knutet till någon specifik leverantör väljer du själv hur du vill ansluta larmet. GSM/GPRS-kort finns som tillval och möjliggör uppkoppling mot valfri larmcentral, men med en IP-modul får också tillgång till Risco Cloud – en kostnadsfri, webbaserad tjänst med tillhörande smartphone-app.

Agility är ett jämförelsevis avancerat larmsystem som är certifierat av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering. Det är definitivt ingen lågprisprodukt, men du får samtidigt betydligt större flexibilitet och potentiell funktionalitet jämfört med ett larm knutet till en specifik leverantör.

Priser

Återförsäljarna väljer själva hur larmpaketen utformas och vilka komponenter som ingår, men i de flesta fall är både priser och paket jämförbara. De enklaste larmpaketen baserade på Agility 3 börjar på ca 5 000 kr. Då ingår centralenhet, kontrollpanel med display, rörelsedetektor och magnetkontakt.

För ytterligare 800-1000 kr får du som regel ett paket med GSM-modul och för ungefär lika mycket till kan rörelsedetektorn bytas ut mot en kamera. Vi har testat en variant med kamera, men utan GSM/GPRS-modul:

agility-lk1

Tillval

Om din bostad är större än en lägenhet eller ett mindre radhus behöver du förmodligen komplettera med fler komponenter än de som ingår i standardpaketen. Även här varierar priserna beroende på var du köper larmet, men överlag ökar prislappen markant för ett Agility 3 som behöver täcka in större ytor. Att lägga till en IP- eller GSM-modul i efterhand är ingen bra idé, eftersom modulerna kostar ca 1 500 respektive 2 500 kr.

Kostnaden för en kameradetektor för inomhusbruk (även utomhusvarianter finns) är omkring 2 500 kr, medan enklare rörelsedetektorer kostar 800-900 kr. Det går även att komplettera med olika rökdetektorer, inom- och utomhussirener, läckagedetektorer, larmbrickor, fjärrkontroller och en hel del annat. Överlag är det inga problem att bygga ett komplett trådlöst larm, men komponentpriserna är förhållandevis höga jämfört med andra system.

Funktionalitet

Centralenheten är relativt tung, vilket först och främst beror på att den innehåller en väl tilltagen batteribackup. Batteriet i kombination med sabotagelarm (i samtliga komponenter) innebär att det i teorin bör vara fullständigt omöjligt för en inbrottstjuv att ta sig förbi larmet – förutsatt att det är installerat efter konstens regler.

agility-lk2Larmet är inte överdrivet svårt att installera, även om det kräver en skruvmejsel och lite tålamod. När centralenheten är på plats kan nya komponenter läggas till med ett par knapptryckningar. Med hjälp av IP-modulen – som har en Ethernet-kontakt och kopplas in i din router med en vanlig nätverkskabel – är det enkelt att ansluta till och kontrollera larmet med RISCO Cloud.

I webbtjänsten går det att larma av/på olika områden, läsa loggar, kontrollera detektorernas status och se video eller stillbilder från eventuella anslutna kameror. Apparna för Android/iOS är förenklade, men låter användaren larma av/på hela larmet eller olika sektioner lika enkelt som i webbtjänsten. Som vi tidigare nämnt tillkommer ingen abonnemangskostnad för att använda appar eller webbtjänst.