Kameraövervakning – för privatpersoner och företag

Hos både privatpersoner och företag växer intresset för kameraövervakning och övervakningskameror i snabb takt. Tekniken har gått framåt ordentligt de senaste 5-10 åren och oavsett om du är ute efter en enklare övervakningskamera eller professionell kameraövervakning till företaget kan Larmkollen guida dig vidare.

Offert på professionel kameraövervakning

För dig som behöver kameraövervakning med larmcentral och utryckning kan du jämföra offerter med Larmkollen.

För privatpersoner och företag.

Läs mer…

Test av bästa övervakningskameror

blank

Vi testar och jämför övervakningskameror. Här hittar du en uppdaterad lista på de bästa just nu. Kameror för inomhus och utomhusbruk testas.

Läs mer…

Vi går igenom reglerna för företag och privatpersoner men för kamerabevakningslagen som täcker övriga områden hänvisar vi till Datainspektion.

Regler kameraövervakning (företag)

blank

Reglerna har även blivit lättare för företag att följa. Nu behövs inte längre något tillstånd från länstyrelsen.

Läs mer..

Regler kameraövervakning (privat)

blank

Det är viktigt att följa reglerna när det kommer till kameraövervakning. För privatpersoner har reglerna blivit enklare att följa.

Läs mer…

Teknik och mjukvara – professionel kameraövervakning

Ett professionellt kameraövervakningssystem är uppbyggt av en basenhet där själva inspelningen sker som man sen via tråd, el eller wifi ansluter kamerorna. I basenheten kan även hårddiskar sitta för inspelning i enklare system eller så lagras de separat i NAS enheter. Basenheten kopplas sedan in till era externa skärmar och appar där ni kan följa de olika kamerorna.

Beroende på krav och säkerhetsklassning kan man välja olika alternativ i hur kamerorna är inkopplade i systemet där trådbundet/fast är de som är säkrast och krävs för högre larmklasser.

När det kommer till inspelning och lagring se till att ni har redundans (dvs flera kopior av samma sak) och möjlighet till lång kontinuerlig inspelning av hög kvalitet. Det ska vara enkelt att byta ut hårddiskar vid behov.

Om ni bedriver aktiv övervakning rekommenderas kameror med optisk zoom så att ni snabbt kan zooma in på personer, med bibehållen kvalité.

Mjukvaran i systemet är viktig, så ni enkelt kan komma åt allt material enkelt. En bra AI algoritm för att upptäcka människor till skillnad från annat som rör sig gör systemet bättre oavsett om ni väljer kontinuerlig lagring eller inspelning baserat på rörelse.

Att kunna se när det är mörkt ute kan göras dels med IR men det som ger bäst kvalité är ett riktigt ljusstarkt kameraobjektiv (stor bländaröppning) samt att faktiskt ha god belysning i de området ni bevakar. 

Faktorer som påverkar bildkvalitén 

Det finns flera saker som påverkar hur bra kvalité det går att få ut från övervakningskameran.

Sensors storlek och kvalité – Precis som att systemkameror kan skapa mycket klarare och renare bilder en små smartphone kameror beror det till stor del på själva sensorn. Det beror på att en större sensor har mer yta att ta emot bilden och kan skapa en skarpare bild med mindre brus. Detta är svårt att jämföra och redovisas sällan av tillverkare av övervakningskameror.

Upplösning – Har i sig självt inte så mycket med själva kvalitén i annat än hur mycket detaljer som teoretiskt skall gå att utläsa från en bild (dvs antalet punkter i en bild). Nu finns det många kameror som har en upplösning på 2X-4X HD 1080P, vilket kan göra det lättare att identifiera personer som är längre bort i bilden.

Objektivet  – Själva linsen som skapar bilden ska vara av hög kvalité och god konstruktion. Mycket av skärpan i en bild kommer från objektivets kvalité. En linskonstruktion som klarar av att släppa in mycket ljus (lågt f-stop) skapar bättre bilder i svagt ljus.

Mjukvara och processor – En bra sensor och ett bra objektiv skapar goda grundförutsättningar. Mjukvaran och processorn i kameran (bildbehandlingen) blir dock viktigare och viktigare. Mycket av det som gör att man kan få fram bättre detaljer i mörka områden kommer härifrån såväl hur bra brus och färgflimmer hanteras.

Bilder per sekund – När det kommer till video så är fler bilder per sekund (fps) att föredra. Det blir då nämligen lättare att sakta ned en video och få fram exakta händelser. Det gör det även mer troligt att varje enskild stillbild i videon är skarpare (lättare att identifiera en förövare).

Komprimering – Video i hög upplösning tar mycket plats på hårddiskar så därför blir det naturligt att video komprimeras på olika sätt. Så länge de görs på rätt sätt, och inte för hårt, ska inte bildkvalitén nämnvärt försämras. Tyvärr är det ofta så att video komprimeras för hårt då man ska kunna lagra film från många kameror under en längre period. 

Ljus – Där kameratekniken tar slut får ni kompensera med bra ljus. Att få till en riktigt bra video när det är kolmörkt ute kommer inte att hända, dock kan det bli bra med IR men långt ifrån lika bra som när det är dagsljus ute. Därför bör ni se till att ha rätt sorts belysning i de områden ni vill övervaka.

För dig som skall kameraövervaka tänk på detta

För privatpersoner

Nu finns det möjlighet även för privatpersoner att få bemannad kameraövervakning av hög kvalité till ett rimligt pris. Jämför offerter med Larmkollen.

För företag och föreningar

Först och främst tänk på att följa reglerna noggrant (giltigt intresse, ordentligt med skyltar och information).

Tips från polisen 

Vi intervjuar ett par utredare hos polisen för att få tillgång till deras perspektiv på det här med kameraövervakning. Övervakningsfilmer och granskning av dessa är vanligt förekommande i brottsutredningar. Vi får höra, av flera, ”bildkvalitén är ofta för dålig” och det kan ställa till det vid exempelvis identifiering av förövaren. Så om ni vill satsa på kameraövervakning, se till att bildkvalitén är tillräckligt bra för själva syftet med att övervaka området. En annan synpunkt är vikten av kontinuerlig inspelning för att kunna se ingångar och utgångar från brottsplatsen så polisen ska kunna följa förövarens spår ordentligt. Filmen kan hacka och viktiga bitar kan försvinna, tex. missar när ett vapen hålls upp. Det är vanligt att när förövaren är så långt bort i bild att många kameror slutar spela in då den inte ”detekterar rörelse”. 

Utredarna vi har pratat med tar också upp vikten av lång lagring av materialet, bl.a. för att man skall kunna gå tillbaka i historiken och se om personerna har rört sig i området tidigare för att kunna förbereda brottet. Tänk också att det kan ta viss tid innan polisen påbörja sin utredning, och då insamlandet av bevis, varför det är viktigt att kunna lagra material viss tid, och köra med backuper. 

Kameraövervakning för företag med Larmcentral

En bemannad larmcentral är avgörande för att kunna förebygga brott. Ni kanske har personal på plats på dagtid som utför bevakningen men behöver komplettera med nattbemanning. Söker ni billigare lösningar än det vi berör i den här artikeln rekommenderar vi vår guide till övervakningskameror i konsumentsegmentet.

Utgå från försäkringsbolagens krav

Utvecklingen inom kameror och kameraövervakning går fort. Tekniken utvecklas kontinuerligt, priserna sjunker och nya aktörer som erbjuder säkerhetslösningar tillkommer. Därför är det nog vettigt att fundera på din befintliga lösning. Har du det skydd du vill ha och det skydd du måste ha för att din försäkring ska täcka inbrott, stöld och skador?

Värdet som ska skyddas avgör larmtyp

Det är försäkringsbolagen som avgör larmklassen för just din lokal. Försäkringsbolagens krav är alltså rätt ände att börja i när du letar larmlösning.

– Det varierar ju stort beroende på vilken typ av verksamhet du har. Om du exempelvis driver en liten butik med exklusiva varor kan kraven vara högre än för en som driver en stor butik, men som säljer varor som inte är lika attraktiva för en tjuv.

Utgå från larmbehovet under dygnets 24 timmar

För att hitta den lösning som är rätt för just din verksamhet behöver du förmodligen ta hjälp av en leverantör. Men du vill förstås inte sitta alldeles i knät på en sådan. Därför är det vettigt att fundera igenom vilken typ av skydd du behöver och vad du vill ska hända när larmet går.

Ett tips är att fundera igenom ditt behov utifrån dygnets 24 timmar, oavsett om du driver en butik, en mindre industriverksamhet eller har ett kontor. Behoven varierar nämligen tämligen stort beroende tid på dygnet.

– Vad ska hända när du öppnar kontoret eller butiken? Vilket skydd behöver jag då, vilka utrymmen behöver vara säkra och var måste jag och min personal kunna röra oss?

På motsvarande sätt resonerar du för tidpunkten mitt på dagen, när all personal är på plats och – om det rör sig om en butik – butikslokalen är fylld av kunder. Till skillnad från ett hemlarm kan du knappast stänga av all säkerhet bara för att du är på plats. Risken för stöld och svinn finns förstås hela tiden, men i varierande grad, på olika ställen och på olika sätt. Det är sådant säkerhetslösningen måste anpassas för.

Under natten, när verksamheten är stängd eller åtminstone vilande, kanske du måste ta hänsyn till leveranser som sker.

Så säger lagen om larmleverantörer

Larminstallationsverksamhet får inte bedrivas utan tillstånd från Polismyndigheten. För att få tillstånd krävs följande:

– att den som ansöker om tillstånd kan antas komma att bedriva verksamheten med noggrannhet och omsorg,

– att, om sökanden är en juridisk person, en föreståndare för verksamheten har utsetts,

– att sökanden eller, om denne är en juridisk person, föreståndaren och medlemmarna i dess styrelse har gjort sig kända för laglydnad och ordentlighet.

Källa: Lag (1983:1097)

Slutligen läs hela avtalet

Läs och vid behov förhandla om avtalet om de skulle kräva lång uppsägningstid eller automatiskt förnyas in i en ny lång avtalsperiod om de inte sägs upp på ett visst sätt. Avtal mellan företag är friare i sin utformning än mot konsumenter så driver du ett litet företag och är ovan att läsa avtal, ta dig tiden eller sök hjälp.