Skalskydd – vad är det?

Skalskydd är ett vanligt begrepp när man pratar om larmsystem, men vad betyder det egentligen? Den korta versionen är att skalskydd är ungefär vad det heter – ett skydd av känsliga yttre punkter i husets ”skal”, d.v.s. framförallt dörrar och fönster.

Begreppet används för att göra skillnad mellan olika typer av skydd. Medan skalskydd omfattar hela lokalen innebär t.ex. punktskydd att man skyddar ett specifikt objekt eller ett tydligt avgränsat område.

Vad begreppet betyder i praktiken är inte fullt så självklart, eftersom olika leverantörer använder ordet skalskydd i sin marknadsföring – även om det är relativt uppenbart att det knappast kan vara komplett. Ett larmpaket med två magnetkontakter innehåller inget skalskydd om huset/lokalen har mer än en dörr och ett fönster.

Ett yttre skydd

Skalskyddet ska utgöra ett mer eller mindre komplett yttre skydd av en lokal eller ett avgränsat område, t.ex. en bostad eller en kontorslokal. Men beroende på området och vilken utrusning som används kan olika skalskydd ha en varierande konstruktion.

Med ett hemlarm som exempel kan larmet vara indelat i zoner eller grupper, där skalskyddet är en sådan grupp. Den består vanligtvis av magnetkontakter på fönster och dörrar, medan t.ex. rörelsedetektorer tillhör en separat grupp.

Skalskyddet bör med andra ord lösa ut larmet redan innan någon trängt in i bostaden. På så sätt kan du ha skalskyddet aktiverat när du är hemma – exempelvis nattetid – och ha ett fullgott inbrottsskydd utan risk för att du själv utlöser larmet.

Skalskydd sällan komplett i hemlarm

I ett hemlarm är det förhållandevis ovanligt att skyddet är helt och hållet komplett, d.v.s. att alla sannolika (och även osannolika) angreppspunkter är skyddade. Normalt sett väljer man att larma på strategiska platser där man kan anta att risken är högst för att någon bryter sig in, exempelvis dörrar och fönster i bottenplan. Det här skyddet kompletteras sedan med kameror och/eller rörelsedetektorer som täcker in fria ytor och passager.

Det här gäller i synnerhet hemlarm för villor, även om begreppet skalskydd är en del av leverantörens marknadsföring. I de flesta larmpaket ingår helt enkelt inte tillräckligt många magnetkontakter eller motsvarande för att skalskyddet ska kunna säkra upp alla dörrar och fönster. Å andra sidan kan det kompenseras av andra detektorer, som tillsammans utgör ett larm som skyddar hela bostaden.

För att kunna separera skalskyddet från övriga detektorgrupper måste även centralenheten ha stöd för flera zoner, vilket inte är en självklarhet i hemlarm för konsumenter.

Andra typer av skydd

Förutsatt att skalskyddet är komplett, d.v.s. att samtliga fönster, dörrar och eventuella andra känsliga yttre punkter är larmade, har man en stark första försvarslinje mot inbrott, men det finns som sagt även andra typer av skydd.

Ett är som vi redan nämnt punktskydd som skyddar särskilda objekt eller enskilda rum, men det är sällan aktuellt om man har ett i övrigt komplett larm. Desto viktigare begrepp är försåtsskydd, som innebär att kamera/rörelsedetektorer larmar viktiga passager i lokalerna, samt volymskydd, som innebär att man larmar hela utrymmen med olika typer av detektorer.

Senaste artiklar

blank

Test: Arlo Pro 4

Arlo Pro 4 är den senaste modellen i Arlos Pro serie har nya spännande funktioner och en upplösning som närmar

Läs Mer »