Sector Alarm om tillväxt, ny teknik och framtiden för hemlarm

Sector Alarm är en av Sveriges största leverantörer av hemlarm, med en historia som startade för 25 år sedan. Deras tillväxt har varit stadig på hemmamarknaderna Sverige och Norge, och även i delar av övriga Europa. Idag har de 600 000 kunder. Med målet inställt på miljonstrecket riktas nu blickarna söderut. Under våren 2021 startar deras italienska verksamhet. 

– Marknaden är kanske inte direkt mättad här hemma, men när vi har en så djup penetration som vi har i Norden ser vi att det är dags att etablera oss i fler länder. Och Italien är en outvecklad marknad för hemlarm, men behovet hos människorna där är detsamma som i Sverige, förklarar Mattias Hultman som är ansvarig för bolagets affärsutveckling.

TRYGGHET ETT UNIVERSELLT BEHOV

Behovet han pratar om stavas trygghet. Ett behov som människan har haft sedan tidernas begynnelse och som inte avtar. I dessa tider, påpekar hans kollega Staffan Andersson, ser de snarare att det behovet ökar. Den upplevda otryggheten i samhället är idag större, enligt mätningar som Brottsförebyggande rådet gör. Det här tror Staffan är en orsak till att allt fler väljer att installera hemlarm i sina bostäder. 

Med en växande marknad ökar också antalet aktörer. En tydlig trend de senaste åren är att allt fler leverantörer snarare säljer teknik med bara ett begränsat tjänsteinnehåll, än kompletta lösningar där övervakning och väktarutryckning ingår, som hos Sector Alarm. Mattias kallar upplägget en “all-inclusive-larmtjänst”, där allt ingår och kunden i princip aldrig behöver befatta sig med själva den tekniska utrustningen. 

– Det är ju en tjänst vi säljer, egentligen, där vi tar hand om allt från att övervaka larmet till att agera om något händer, säger han.

VÄLJER ALL INCLUSIVE

Genom att sälja teknik med bara ett minimalt serviceinnehåll kan visserligen kundens kostnad minska, men samtidigt tror Mattias och Staffan att finns en risk i detta. När kunden själv ska ansvara för installation, batteribyten och andra åtgärder är det svårt för larmleverantören att garantera funktionen och därmed tryggheten som systemet ska ge.

Staffan Andersson
Staffan Andersson, Sector Alarm

– Samtidigt ser vi naturligtvis att det finns kunder som vill ta det ansvaret och vara mer engagerad i de tekniska delarna av sitt hemlarmsystem. Men för oss är den vägen inte alls intressant, och jag tror också att de aktörer som har valt den här vägen kommer att få det tufft, spår Staffan.

Den snabba tekniska utvecklingen som sker i samhället avspeglas inte med samma hastighet hos hemlarmsleverantörer som Sector Alarm. Det beror på att branschen är väldigt noggrant reglerad, förklarar Staffan. Exempelvis skulle Bluetooth aldrig klara de säkerhetskrav som ställs på ett larmsystem. Ny teknik behöver gå igenom omfattande certifieringar innan de kan godkännas.

– Det här gör att det finns en viss tröghet i branschen. Skälet till det är förstås att säkerheten alltid måste prioriteras högst, säger Mattias.

VIDEO STÄRKER SÄKERHETEN

Med det sagt pekar han på delar i Sector Alarms erbjudande som har utvecklats kraftigt de senaste åren, där övervakningskameror står i centrum. Under 2020 släppte Sector Alarm videoövervakning som ett komplement till sin befintliga lösning och tjänst. Video är inte bara något som efterfrågas allt mer av kunder som tycker om teknik, utan också något som påtagligt ökar säkerheten, understryker Staffan.

– Genom att komplettera vårt larmsystem inne i bostaden med den här typen av kameror på utsidan, som exempelvis tänder en strålkastare när någon rör sig framför den, ökar tröskeln för en eventuell inkräktare.

Här ser vi också nyttan med ny teknik. Tack vare bildanalys som gränsar till, eller faktiskt definieras som AI kan en kamera avgöra om det som rör sig i bilden är ett fordon, ett djur eller en människa, exempelvis. En sådan funktion ökar inte nödvändigtvis säkerheten, men underlättar för användaren genom att filtrera bort notiser som inte är relevanta, exempelvis.

Hur ser era kunder på integritetsaspekten av videoövervakning? 

 Allt fler kan tänka sig att tumma på den personliga integriteten om man får något i utbyte. I vårt fall handlar det om trygghet för ens familj och egendom. Våra kunder har inget problem med att dela material från sitt hem eller sin trädgård med oss om larmet har gått. Men det förutsätter att vi vårdar förtroendet de har för oss.

– Därför får vi aldrig exempelvis använda personlig data i kommersiella syften och måste säkerställa att uppkopplingar är säkra, och att tillgång till kamerorna bara ges vid speciella larmhändelser och då kunden givit sitt godkännande på förhand.

SMARTA HEM – NÄR DET GYNNAR SÄKERHETEN

Samtidigt som ny teknik inte står överst på listan närmar sig Sector Alarm smarta hem-lösningar med sina hemlarmsystem. Avancerade övervakningskameror är förstås ett exempel på det. Smarta digitala dörrlås, vattenläckagesensorer och fjärrstyrda eluttag är andra. 

– Men all ny teknik behöver kopplas till säkerhetsaspekten för att det ska vara meningsfullt för oss. Att kunna tända och släcka en lampa med mobilen lockar inte våra kunder särskilt mycket. Däremot är det intressant att kunna styra belysningen exempelvis så att den slås på om brandlarmet löser ut så att alla i bostaden hittar ut, eller att utomhusbelysningen tänds när någon obehörig smyger runt i trädgården och detekteras av en utomhuskamera, förklarar Staffan.

Varken han eller Mattias vill avslöja något om kommande tjänster och nya tekniska lösningar, mer än att video är fortsatt intressant. Men de låter förstå att det aldrig kommer att handla om teknik för teknikens skull. Deras främsta mål är att hjälpa sina kunder att höja säkerheten och förenkla handhavandet i så hög grad som möjligt. 

– Vi tror inte på en tjänst där kunden själv behöver välja från en meny av tilläggstjänster för att själv sätta samman sin säkerhetslösning, vår grundservice ska alltid hålla mycket hög nivå, säger Mattias.

Och när det gäller nya tekniska lösningar och koncept som AI påpekar Staffan att teknik inte är värd särskilt mycket utan människorna i larmcentralen, på väktarbolag och räddningstjänst, och som agerar vid utlösta larm. 

– Kopplingen mellan människa och teknik är alldeles central när det gäller säkerhet och inget som vi tror att ny teknik kan komma att rubba i grunden. Väl fungerande hemlarm och bra kringtjänster handlar om liv och död, och då måste man vara väldigt försiktig med ny teknik så att man inte tummar på säkerheten.

Senaste artiklar

blank

Test: Arlo Pro 4

Arlo Pro 4 är den senaste modellen i Arlos Pro serie har nya spännande funktioner och en upplösning som närmar

Läs Mer »