Så planerar och installerar du ditt hemlarm själv

Genom att installera ditt hemlarm själv sparar du inte bara pengar, utan får också en djupare förståelse för hur det fungerar. Och det är inte svårt – här får du all kunskap som behövs. 

Även om det knappast är svårt att installera ett modernt, trådlöst hemlarm kräver det ändå lite kunskaper och en del eftertanke. Men du behöver knappt ens vara ”normalhändig” för att klara det. Nyckeln är som sagt att skaffa en del grundläggande kunskap och tänka till lite innan du sätter igång. Då kommer du att kunna montera din egen larmanläggning och få den att fungera som du har tänkt dig, och ge den trygghet du förväntar dig. 

– Aspekter som vilken typ av enheter och detektorer du använder och var du placerar dessa påverkar graden av skydd och i många fall också användbarheten hos larmsystemet, säger Mathias Nilsson på Securitas och ansvarig för deras privatlösningar.

blank
Mathias Nilsson, SecuritasHome

Han håller med om att i princip vem som helst kan montera sitt eget larm, och en normalstor anläggningen tar inte mer än ett par timmar att få på plats och installerad för en person utan förkunskaper. 

Skillnaderna mot att låta en behörig installatör ta hand om larminstallationen behöver faktiskt inte bli stora. Visserligen slipper du tänka själv och kan vara trygg i förvissningen om att du får ett larm som fungerar optimalt och ger maximal trygghet. Men du kan nå samma resultat även om du väljer att göra jobbet själv, under förutsättning att du tar till dig nödvändig kunskap.

Gör skiss av bostaden

Komponenterna i ett ordinärt hemlarm monteras vanligen genom att skruvas mot underlaget, varför de enda verktyg som krävs är skruvdragare/skruvmejsel och eventuellt en borrmaskin. Självhäftande tejp kan ibland användas för mindre komponenter som magnetkontakter på dörrar och fönster. Men Mathias påpekar att detta inte är att rekommendera, eftersom tejpen kan torka och komponenten då riskerar att hamnar ur läge, eller lossna helt.

Eftersom enheterna kommunicerar trådlöst och drivs av batterier krävs normalt sett ingen kabeldragning eller kunskaper om elinstallationer.

Därmed inte sagt att montering av ett hemlarm går alldeles av sig självt, understryker Mathias. Han råder dig att göra en skiss av bostaden där du kan markera detektorernas placering, och se hur de täcker utrymmen innan du börjar borra upp utrustning, och får medhåll av Cassandra Malmqvist, kundtjänstansvarig på Alert Alarm. 

blank
Cassandra Malmqvist, Alert Alarm

Här får du en guide som hjälper dig att förstå hur olika sensorer och detektorer fungerar som en del av ditt larmsystem, och hur du planerar och monterar ditt larmsystem på bästa sätt. 

Välj rätt komponenter

Ett ordinärt baslarm består av en centralenhet, en knappsats, en magnetkontakt, en rörelsedetektor – ofta kombinerat med en enkel kamera – och en rökdetektor. Beroende på hur din bostad ser ut kan du behöva komplettera med flera komponenter. Mathias Nilsson påpekar att även budgeten behöver måste vara med och styra dina val.

– Vissa komponenter är förstås nödvändiga för att ge ett acceptabelt skydd, men andra kanske mer handlar om bekvämlighet – som en extra knappsats för av- och påslag vid altandörren.

Magnetkontakt

Magnetkontakter känner av om en dörr eller ett fönster är öppet eller stängt. Sensorn består av två delar, en magnetstyrd strömbrytare och en magnet. Magneten monteras vanligen på dörrbladet eller fönsterramen och enheten som känner av denna på dörrkarmen eller fönsterkarmen.  

– En del modeller går att montera dolt, så att enheterna borras in i karm respektive dörrblad eller fönsterram, påpekar Mathias.

Ytterdörren måste ha en magnetkontakt, eftersom den talar om för systemet när någon kommer hem och startar en fördröjning av tillslaget av larmet, för att du ska hinna stänga av det via knappsatsen.

Magnetkontakter kan även monteras på fönster och altandörrar. Genom att skapa ett sådant så kallat skalskydd kan du i många system aktivera bara dessa när du själv är hemma, exempelvis på natten. Då har du ett skydd mot intrång samtidigt som du är fri att röra dig i bostaden.  

Knappsats

Även om de flesta idag använder mobilen för att sätta på och stänga av larmet föredrar många att även ha en knappsats monterad i hallen för detta. Välj en placering som gör att du kommer åt knappsatsen enkelt när kommit in genom ytterdörren. 

– Och välj förslagsvis den ingång som du använder mest – det behöver ju inte vara entrédörren, utan är kanske dörren ut från tvättstugan, säger Mathias.

Centralenhet

Själva hjärnan i larmsystemet behöver sitta i närheten av din internetrouter, och ska helst inte placeras så att den är lätt att se och komma åt för en eventuell inkräktare. Tänk på att centralenheten behöver sitta på ett ställe med bra mobiltäckning, om den utnyttjar mobilnätet som sekundär anslutning mot larmcentral. 

– Tänk också på att centralenheten ska placeras i ett utrymme som är övervakat, exempelvis av en rörelsedetektor, och gärna dolt, säger Cassandra på Alert Alarm.

Eftersom hela systemet kommunicerar trådlöst behöver du även försäkra dig om att alla detektorer och sensorer får bra kontakt med centralenheten på den tänkta platsen. Detta kontrollerar du lämpligen innan du monterar alla enheter. Hur en sådan kontroll kan ske varierar mellan olika fabrikat. Rådfråga handboken eller motsvarande för just ditt system.

Rörelsedetektor

Med rörelsedetektorer kan du enkelt larma större rum och utrymmen. De ska helst monteras i ett hörn en bit från taket. Cassandra förklarar att du bör placera dem så att de täcker en så stor del av bostaden som möjligt.

– En inkräktare rör sig ju normalt genom flera rum, och då vill du försäkra dig om att det inte finns utrymmen som är “olarmade”, där en inkräktare inte skulle upptäckas, säger hon.

Enligt Alert Alarms rekommendationer ska en rörelsedetektor i deras system placeras på 220 centimeters höjd från golvet, och den rekommendationen torde gälla även för andra lösningar.

Den vanligaste typen av rörelsedetektor för privatbruk är som man säger husdjursanpassad. Det betyder att den inte reagerar för mindre rörelser, som ett husdjur skulle kunna ge upphov till. Det här gör även att den inte löser ut larm om exempelvis en gardin skulle fladdra till. 

– Det är den typ vi rekommenderar för privatbostäder. Men om du har väldigt höga säkerhetskrav kan en icke husdjursanpassad detektor vara bättre. En sådan reagerar även på om någon exempelvis kastar in en sten genom ett fönster, säger Mathias. 

Kameradetektor för rätt beslut

Allt fler rörelsedetektorer har en inbyggd kamera, och kallas ibland kameradetektor. Kameran är i allmänhet av en enklare sort och tar ofta bara en stillbild i samband med att detektorn upptäcker rörelse. Denna bild ger larmoperatören eller dig som användare en uppfattning om vad som har orsakat larmet, och kan därmed hjälpa dig att fatta beslut om vilken åtgärd du – eller larmcentralen – ska vidta.

Enligt Mathias förekommer det att personer är oroliga för att obehöriga ska kunna hacka sig in i kameran. Men han understryker att den risken i Securitas fall är obefintlig. 

– Vi på larmcentralen kan rent tekniskt inte komma åt kameran, utan den måste själv skicka en bild – något som bara sker när larmanläggningen är aktiverad och detektorn upptäcker rörelse. 

Han kan givetvis inte uttala sig om hur andra leverantörers system fungerar, och råder den som är orolig för sin integritet att inte installera kameradetektorer i sovrummet. 

– Men det är alltså helt med tanke på den psykologiska aspekten. Rent tekniskt går det inte att komma åt kameran utifrån, i alla fall inte i våra lösningar.

Rökdetektor

Rökdetektorn har visserligen inget med inbrottsskydd att göra, men är en väsentlig del, eller borde vara det, av varje inbrottslarm. En bostad ska ha minst en rökdetektor per våning, och helst en i varje sovrum. 

Mathias rekommenderar att man placerar rökdetektorerna i eller intill sovrum och i utrymmen där risken för brand är särskilt hög, som i kök och rum med öppen spis, exempelvis. 

– Givetvis ska du inte placera rökdetektorerna nära källor som kan avge rök vid normal användning, som en spis i köket. 

Monteringen ska ske i tak, helst mitt i rummet men som närmast 15 centimeter från en vägg. 

Tänk smart (hem)

Utöver rena säkerhetskomponenter som rörelsedetektorer och magnetkontakter innehåller allt fler hemlarmsystem funktioner för hemautomation, eller smarta hem. Det kan vara värt att ta i beaktande när du väljer komponenter och var de placeras. 

Exempelvis kan en läckage- eller vattendetektor,  som naturligtvis gör ett viktigt jobb exempelvis genom att larma när diskmaskinen läcker, kopplas samman i ett system som stänger ventilen för inkommande vatten. Eller så kan systemet ställas in så att magnetkontakten vid ytterdörren gör att hallbelysningen tänds när du kommer hem. 

Möjligheten att skräddarsy och bygga ut sitt hemlarmsystem på det här sättet är en av fördelarna med att montera det själv. Mathias pekar på en annan fördel med att ta hand om planering och montering själv, nämligen att du lär känna ditt larm väldigt väl och utvecklar en djupare förståelse för hur det fungerar.

Senaste artiklar

blank

Test: Arlo Pro 4

Arlo Pro 4 är den senaste modellen i Arlos Pro serie har nya spännande funktioner och en upplösning som närmar

Läs Mer »