Så jobbar polis och tull för att förhindra bostadsinbrott

Polisen jobbar på olika sätt ständigt för att minska antalet bostadsinbrott. Tullen skulle kunna göra det men saknar utrymme såväl i lagen som när det gäller resurser.

Samhället jobbar ständigt för att minska antalet bostadsinbrott. Och att döma av statistiken är arbetet åtminstone delvis framgångsrikt. Mellan 2017 och 2018 – den senast tillgängliga statistiken – minskade antalet anmälda inbrott med 24 procent. 

De två myndigheter som har störst möjlighet att bedriva arbete som dämpar tjuvarnas lust och möjligheter att begå inbrott är Polisen och Tullverket. Medan polis finns med i hela kedjan – från förebyggande åtgärder som information och samarbeten med boenden genom Grannsamverkans-initiativ till brottsplatsundersökningar och efterföljande utredningar – har Tullverket en viktig roll för bevakning av vad som förs över landets gränser. 

Även om andelen bostadsinbrott som utreds är snarast marginell, enligt polisen själva på grund av otillräckliga resurser, ger sådana utredningar viktig information om den typen av brottslighet. Tullverket, däremot, har idag begränsade möjligheter att bidra i det brottsbekämpande arbetet när det gäller bostadsinbrott.

Internationella nätverk bakom hälften av bostadsinbrotten

En slutsats som polisen drar är att internationella kriminella nätverk ligger bakom ungefär hälften av alla bostadsinbrott i Sverige. Det försvårar polisens utredningsarbete och minskar chanserna för de drabbade att återfå sina stulna saker, eftersom de ofta först ut ur landet direkt efter inbrott. 

Utförsel av stöldgods ur landet är dessutom inte olagligt, vilket gör att Tullverket inte har laglig rätt att hålla kvar personer som de upptäcker är på väg att föra ut misstänkt stöldgods, eller själva stöldgodset.

– Därför gör vi sällan kontroller av utförsel av varor utan fokuserar nästan helt på införsel. Vi har inte resurser för mer, säger Jonas Karlsson som är sakkunnig på Tullverkets enhet för nationell samordning.

Han låter förstå att det är beklagligt, då ett tidigare samarbete med Polisen kring kontroll av utförsel visade mycket goda resultat. Men som lagen ser ut idag måste Tullverket alltså begära assistans av polis vid misstänkt utförsel av stöldgods. Och eftersom myndigheten inte har rätt att hålla kvar personer, exempelvis i väntan på att polisen ska anlända, blir det i praktiken ett omöjligt arbetssätt.

– Därför gör vi i princip bara utförselkontroller om vi har fått ett tips om narkotika eller vapen, som är olagliga att föra över gränsen. Då har vi också rätt att hålla kvar personer, säger Jonas och lägger till att Tullverkets samarbete med polisen fortfarande bedrivs på några ställen just för att det visat sig så effektivt.

blank

Förslag kan ge Tullverket utökade befogenheter

Men en lagändring kan vara på väg. Just finns ligger ett förslag hos riksdag och regering som skulle ge Tullverket samma möjligheter som polis i de här fallen. I april 2019 fick Kustbevakningen just sådana utökade befogenheter. Syftet med lagändringen var dock bredare än att bara komma åt utförsel av stöldgods.

– Det är också en väldigt liten del av allt stöldgods som förs ut över vattnet, där Kustbevakningen finns. Det mesta förs ut med fordon över gränsövergångarna, framförallt via färja mot Baltikum och Polen eller via Öresundsbron, säger han men konstaterar att Kustbevakningens utökade befogenheter visar att det går att stärka samhällets förmåga att bekämpa brott, genom att låta andra myndigheter än polisen agera med kraft vid misstänkt brottslighet.

Hos polisen skulle man uppskatta en ändring som ger Tullverket utökade befogenheter. Det samarbete som genomfördes under hösten i region Stockholm och region syd visade mycket goda resultat, påpekar Monica Krüger, chef för gruppen som arbetar med internationella brottsnätverk (IBN) vid gränspolisens utredningssektion i region Stockholm.

– Men man ska inte heller glömma att ”vanligt” polisarbete som brottsplatsundersökningar och brottssamordning är viktiga delar i vårt arbete med att minska antalet bostadsinbrott, säger hon.

Brottssamordning handlar om att ta reda på huruvida gärningsmännen har begått flera bostadsinbrott, något som är tämligen vanligt. Det ger viktiga kunskaper som väsentligt förbättrar förutsättningarna att bekämpa brottsnätverk. 

Allmänheten spelar en viktig roll för polisens arbete

– För att att göra det mindre ”attraktivt” eller lönsamt att begå bostadsinbrott vill vi förstås också störa möjligheterna att tjäna snabba pengar. Det kan vara genom att vi försöker slå ut de så kallade hälarna som ser till att stöldgodset avyttras. Dock vet vi att mycket stöldgods inte avyttras i Sverige utan skickas ut ur landet via postpaket brevförsändelser eller åker ut med bilar, förklarar Monica Krüger.

Samtidigt understryker hon att allmänheten spelar en viktig roll i detta. Polisen arbetar därför kontinuerligt med att på olika sätt informera om hur gärningsmän brukar bete sig, så att privatpersoner kan lära sig att känna igen misstänkt beteende.

– Att allmänheten ger tips till polisen är många gånger avgörande för att vi ska nå framgång.

Senaste artiklar

blank

Test: Arlo Pro 4

Arlo Pro 4 är den senaste modellen i Arlos Pro serie har nya spännande funktioner och en upplösning som närmar

Läs Mer »