Larmcentral – Så ansluter du själv ditt hemlarm

larmcentral

Vi har tagit reda på vad som krävs för att du själv ska kunna ansluta ett hemlarm till en larmcentral.

De flesta hemlarm går rent teoretiskt att ansluta till en larmcentral. Men i praktiken avgör bland annat vissa tekniska förutsättningar om det är möjligt. Det varierar också mellan olika larmcentraler huruvida du som privatperson själv kan koppla upp larmet till dem, eller om det krävs en certifierade larminstallatör. Men vi tar det från början.

Finns det tekniska förutsättningar? 

Den alldeles avgörande förutsättningen handlar om de tekniska möjligheterna hos ditt hemlarm. Enklare anläggningar har helt enkelt inte den teknik som krävs. Vanligen handlar det om att larmanläggningen ska kunna kommunicera på ett sätt som larmcentralen kan hantera. Det mest förekommande protokollen, eller metoderna för kommunikation, kallas SIA och Contact ID. Dessutom behövs det i många fall en specifik larmmottagare för just det larmfabrikat man ska ansluta för att få ut den fulla potentialen med exempelvis bilder från kameradetektorer vid larm.

Det berättar Jonas Collin på företaget Protexus, som säljer hemlarm på nätet och har lång erfarenhet av samarbeten med flera olika larmcentraler.

Men det finns flera andra protokoll, mer eller mindre väletablerade. De allra enklaste hemlarmen använder exempelvis sms över mobilnätet. Och även om det kan te sig enkelt att ansluta ett larm som använder sådana ”enkla” metoder har de starka begränsningar. Generellt sett är sådana enkla larm inte avsedda att anslutas till en larmövervakningstjänst utan tänkta att kommunicera direkt med användaren. Vissa larmcentraler har dock möjlighet att ta emot larm över sms så det förekommer sådana av uppkopplingar också, påpekar Jonas Collin.

Krav på kommunikation

För att kunna agera på rätt sätt vid utlöst larm behöver operatören som tar emot larmet veta mer än bara att en sensor har utlöst. Larmcentralen behöver även få information om exempelvis vilken typ av sensor det rör sig om och var i bostaden denna sitter. Hos enkla larm som exempelvis bara skickar ett sms vid utlöst larm kan denna information saknas, vilket är ett skäl till att de flesta larmcentraler kräver att anläggningen kommunicerar via SIA eller Contact ID.

Men det är inte nödvändigtvis kört bara för att ditt larm inte kommunicerar med ”rätt” metod som , säger Jonas Collin. Det förekommer att larmcentraler är flexibla i den här frågan och exakt vad som gäller kan alltså variera från fall till fall.

Behörig installatör 

Tyvärr är det inte säkert att du är i hamn bara för att ditt larm använder ett väletablerat protokoll. Det måste också vara möjligt att komma åt kommunikationsinställningarna i larmanläggningen. Detta för att exempelvis ställa in IP-adresser och portar, ange rapporteringsmetod, larmsändarnummer och protokoll. Inställningarna kan ibland vara låsta för dig som privatperson. Om så är fallet beror det förmodligen på att tillverkaren vill att larmet ska installeras av en behörig installatör. Dels för att minska risken för felaktiga installationer, dels för att många larmcentraler inte heller är särskilt intresserade av att ansluta larm som installerats av privatpersoner, då det inte sällan kan leda till ett stort behov av teknisk support. I vår rundringning svarar bland andra Avarn security och Rapid säkerhet att de kräver att en behörig installatör anlitas för anslutning till centralen.  

Ytterligare ett skäl som kan begränsa möjligheten att ansluta hemlarmet till en central är att vissa hemlarm har egna protokoll. Exempelvis kräver Visonic-larmen, som används av flera större leverantörer av hemlarm, en särskild enhet hos larmmottagaren för att de ska kunna ta emot bilder från kamerasensorer. 

Certifiering underlättar 

En annan sak som kan avgöra om det går att ansluta ett hemlarm till en larmcentral är certifiering av larmet. De flesta företag som driver larmcentral kräver att larmet är certifierat av SBSC. I dagsläget är det faktiskt inte särskilt många anläggningar som är det – vi räknar i skrivande stund till åtta certifierade tillverkare i kategorin trådlösa larm. Skälet till det här kravet är främst att larmcentralerna vill undvika problem till följd av tekniskt undermåliga larmanläggningar. Men även i det här fallet förekommer undantag. Exempelvis accepterar flera större larmcentraler anslutning till hemlarmet från Ajax – som inte är certifierat. Det systemet har till och med en funktion i appen just för att ansluta larmet till en central. (I själva verket etablerar appen bara en kontakt med valt larmcentralsföretag – själva anslutningen sker sedan i samverkan med dem.)

Det finns alltså centraler som accepterar att ansluta larm utan inblandning av certifierade leverantörer, och utan krav på certifiering av själva anläggningen. Enligt Jonas Collin på Protexus är det en god idé att själv ringa runt och kolla. Dels för att olika centraler har olika policies i frågan, dels för att vissa aktörer tycks göra individuella bedömningar. 

Gör sektionslista

När du hittat en larmcentral som är villig att ansluta ditt hemlarm behöver du skapa en dokumentation över larmanläggningen, bland annat en så kallad sektionslista. Den ska innehålla information om sensorer och var de sitter, så att larmmottagaren kan vidta rätt åtgärder när ett larm inkommer. Dokumentationen ska också innehålla sådant som larmsändarnummer, åtgärdsinstruktion, adresser och kontaktuppgifter.

Sammanfattningsvis behöver alltså vissa grundförutsättningar uppfyllas för att ett larm ska kunna anslutas till en larmcentral. Men vilka dessa är varierar från företag till företag. Du som vill ansluta hemlarmet för dygnet-runt-övervakning gör alltså bäst i att själva kontakta olika aktörer för att få besked om vad som gäller för just din larmanläggningen och i just ditt fall.

—-

Larmcentraler

  • Securitas
  • Lövestad larmcentral
  • Älvsborgs larmcentral
  • Rapid säkerhet
  • Tempest security
  • Avarn security
  • Westra security

Senaste artiklar

blank

Test: Arlo Pro 4

Arlo Pro 4 är den senaste modellen i Arlos Pro serie har nya spännande funktioner och en upplösning som närmar

Läs Mer »