Försäkringsbolagen om hemlarm

Statistiken om hemlarm som inbrottsprevention varierar mellan de olika försäkringsbolagen när de drar slutsatser av sin egen skaderapportering. Hemlarm är dock en het fråga som samtliga rekommenderar, ofta i kombination med annat, och i regel ger dessa en rabatt på försäkringen.

Larmkollen gjorde en rundfråga bland de viktigaste försäkringsbolagen om deras inställning till hemlarm. En undersökning Folksam gjorde 2012 visade att inbrottsrisken ökade med 22 procent om man saknade villalarm. Det finns ingen anledning att tro att den siffran minskat. Men vad har då försäkringsbolagen gjort för att främja införandet av hemlarm, något som på olika sätt minskar kostnaderna både för bolagen och för försäkringstagarna?

Det visade sig att försäkringsbolagen sinsemellan saknar en enhetlig inställning till hemlarm. Framförallt är det tydligt att bolagens egna data är svåra att analysera, ofta blir slutsatserna motstridiga om vad ett larm har för betydelse.

Åsikten att larm inte verkar ha någon större skadepreventiv effekt är dock i minoritet. Vanligast är dock att larm måste kombineras med andra åtgärder.

Håkan Franzén, expert hus- och hemförsäkringar Trygg-Hansa är inne på att grannsamverkan kan få inbrotten att sjunka i antal:

– Senare forskning visar att siffran faktiskt går upp emot 35 %. Den enda skadepreventiva metod som bevisligen fungerar (som Brå har forskat på) är Grannsamverkan, påpekar han.

Samtidigt understryker han att detta med larm inte är en lätt fråga att besvara.

– Jag vill också utrycka mig försiktigt om larmets skadepreventiva effekt. Detta då många av våra kunder investerar sammantaget ganska så mycket på ett år för ett larm.

Inbrott i olarmade bostäder dominerar

Hos Länsförsäkringar ligger sannolikt den slutsatsen närmare då man noterar att inbrott i olarmade bostäder dominerar:

– Vid en noggrann kontroll av alla inbrottsskador under 2012 framkom att endast 3 av alla bostadsinbrott var bostäder som hade larm resten var olarmade. Endast 1 av dessa blev fullbordat eftersom de andra 2 inbrotten avbröts när larmet utlöstes. Resterande inbrott var i olarmade bostäder, berättar Anders Fällås, Skadeförebygg i Uppsala.

Folksam pekar också på att frånvaron av larm ökar risken för inbrott.

– Vi har en äldre studie (från 2012) som visar att risken för inbrott är större om man saknar larm, säger Erik Arvidsson, Skadeförebyggare, Folksam.

Men Folksam låser inte användaren till ett enda bolag. Man erbjuder även rabatter på villaförsäkringen hos en rad larmleverantörer med Hemlarm uppkopplat till larmcentral. Detta ger rabatt på villaförsäkringen.

Folksams egen undersökning är alltså från 2012. Sedan dess har mycket hänt inom området hemlarm och inbrott. Är det sannolikt att de från då refererade 22 procenten ökad risk för villainbott i avsaknad av larm, har stigit idag?

Samarbete med larmföretag

I Larmkollens undersökning nu framgår alltså att försäkringsbolagen i regel har samarbeten med olika larmföretag och vanligt är också att man rekommenderar försäkringstagarna som skaffar ett larm att även ansluta larmet till en larmcentral.

I vår undersökning ställde vi dessa frågor till de viktigaste försäkringsbolagen:

1/ Uppmuntrar ni att era försäkringstagare inom hem- och villa skaffar hemlarm?
2/ Rekommenderar ni något särskilt märke?
3/ Vilka rabatter kan man få?
4/ Vilka speciella komponenter i hemlarmet måste finnas för att påverka självrisken? (utomhussiren, kopplad till larmcentral, väktarutryckning etc?)
5/ Har ni märkt någon effekt på antalet inbrott hos kunder som skaffat larm? Någon annan intressant statistik runt detta?

Se alla svaren i undersökningen nedan:

Folksam om hemlarm

blank

Erik Arvidsson, Skadeförebyggare, Affärsutveckling & Affärsanalys, Folksam

1/ Ja, vi uppmuntrar till detta. Vi har en äldre studie (från 2012) som visar att risken för inbrott är större om man saknar larm. 2/ Vi förmedlar två erbjudanden till våra kunder. Alert Alarm – två varianter, med eller utan väktarutryckning – och Verisure. Kunderna har olika behov och ekonomi. Verisure är dyrare men kunden behöver inte göra något installationsarbete själv.

3/ Om man har ett larm kopplat till en godkänd larmcentral  så får man 5% larmrabatt på villaförsäkringen.

4/ Om man vill ha rabatten och självriskbefrielse vid inbrott (om man haft larmet på) så skall larmet vara kopplat till en godkänd larmcentral.

5/ Ja, se fråga 1.

If Skadeförsäkring om hemlarm

If har sedan 2018 tagit bort självriskreduceringen för hemlarm. Vi frågar Josefin Hamilton som är ansvarig för skadeförebyggande för privatmarknad på If om vad som ligger bakom detta.

– Vi har sett när vi tittar på hela vår kundstock att det inte är lägre skadekostnader från inbrott i bostäder med larm än utan, säger Josefin Hamilton.

För att få någon form av rabatt/självrisk reduktion måste försäkringsbolaget kunna se att åtgärden minskar skaderisken.

Istället finns en självriskreduktion för de som är med i en aktiv grannsamverkan. 

– Där ser vi den absolut största skillnaden i minskade inbrott, säger Josefin Hamilton

Viktigt att få information från polisen och att man lär känna sina grannar. Krav att polisen aktivt är med.

När det kommer till vattendetektorer och uppkopplade brandvarnare är If positiva även om det i dagsläget inte berättigar till någon nedsatt självrisk. 

– De flesta vattenskador börjar med några få droppar så där kan en enkel vattendetektor vara till stor hjälp.

If utvärderar löpande vilka åtgärder som minskar risken för skador och informerar löpande om de bästa skadeförebyggande tipsen.

Länsförsäkringar om hemlarm

Karin Stenbrink, Kommunikationschef, Länsförsäkringar Uppsala (2022-03-16)

  1. Vi ser att ett larm är ett bra komplement till ett boende och att det tillsammans med andra förebyggande åtgärder kan förhindra att inbrott sker. Att även förbättra lås, fönster och dörrar samt att delta i grannsamverkan mot brott är åtgärder som hjälper till en ökad trygghet.
  2. Idag har vi på Länsförsäkringar Uppsala inga avtal med någon larmoperatör, men vi rekommenderar att om man väljer att anlita en larminstallatör, ska de vara certifierade av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering eller SFF Stöldskyddsföreningen.
  3. Vi ger rabatter på hemförsäkringen om man installerar ett centralanslutet brand- och inbrottslarm.
  4. Larmet måste vara godkänt av SFF Stöldskyddsföreningen och aktiverat vid själva inbrottet.
  5. Att ha ett larm ger en många en bra känsla av trygghet – att man vidtagit åtgärder för har skyddat sig sitt hem och sina saker genom att avskräcka inbrottstjuvar, och det är i sig värdefullt. Vi har inte tillräcklig mängd statistik för att kunna dra en säker slutsats att bostäder med larm inte drabbas av inbrott lika ofta som bostäder utan larm.

Trygg-Hansa om hemlarm

Håkan Franzén, expert hus- och hemförsäkringar Trygg-Hansa

1/ Jag vill inte påstå att vi uppmuntrar. Vi tillhandahåller ett larmpaket till våra kunder i vår webshop. Larmfrågan är dock väldigt komplex, då det inte i dag finns något som tyder på att inbrotten minskar om larm installeras. Däremot så har dagens larm andra funktioner tillkopplade så som brandvarnare, läckagevarnare m.m. Sammantaget får man då ett bättre totalt skydd för sitt hem, som i vart fall i vissa avseende är skadepreventivt.

2/ Vi erbjuder ett larm i vår webshop till våra kunder.

3/ Vi lämnar rabatt med 10 % på riskpremien för inbrott. Det blir normalt ca 100 kr per år. Ingen stor summa kan tyckas men det ska ställas mot bakgrunden av att larmet inte synes ha någon större skadepreventiv effekt. Vi lämnar också självriskrabatt med 1 500 kr om larmet var satt i funktion (98 % av våra kunder har 1 500 kr i självrisk). Vi kan dock konstatera att de kunder som har larm också har godkända lås och även då (trots avsaknad av larm) är det ingen självrisk vid inbrott.

4/ Det ska vara ett godkänt larm med koppling till en larmcentral. Vi ställer i dag inga krav på utvändig siren (även om vi vet att det är att föredra).

5/ Nej, som jag skriver ovan, så finns det i dag inget som styrker att ett inbrottslarm har någon skadepreventiv effekt. Samma reflektion finns hos andra försäkringsbolag samt Polisen.

Som jag ser det är fördelarna med ett inbrottslarm följande:

  • Man blir inte överraskad av en inbrott när man kommer hem, utan har kanske i de flest fall blivit förvarnade av en väktare.
  • I viss mån förkortar man tiden som tjuven har på sig, även om vi vet att ett inbrott i dag tar ca 10 minuter.
  • En väktare kan ombesörja tillfällig täckning av ett fönster eller annan inbrottsväg.
  • Möjlighet att koppla till fler funktioner.

Senaste artiklar

blank

Test: Arlo Pro 4

Arlo Pro 4 är den senaste modellen i Arlos Pro serie har nya spännande funktioner och en upplösning som närmar

Läs Mer »