Larmklasser, certifieringar och tillstånd – Vad är det?

Larmklasser, certifieringar och tillstånd

Det är hyggligt lätt att hitta laglydiga larmleverantörer med rätt kunskaper kring hemlarm. Men det krävs mer jobb att hitta den som är rätt för dig, som exempelvis inte låser in dig i ofördelaktiga avtal och skapar onödigt höga kostnader.

Intresset för hemlarm ökar snabbt och stadigt i Sverige. Det är till största delen bra för dig som konsument eftersom ökad konkurrens tvingar leverantörerna att bli vassare i sina erbjudanden.

Men det innebär också att det förekommer aktörer som snarast kan betraktas som lycksökare och som inte alltid håller vad de lovar mot dig som kund. Dem vill du förstås undvika.

Det vill också branschen att du ska göra och även polisen eftersom det här i hög grad handlar om skydd mot brott.

Därför finns det dels krav som larminstallatörer måste uppfylla för att få starta och driva en verksamhet, dels en mängd certifieringar som bland annat försäkringsbolag kräver ska finnas för att de ska betrakta en larmanläggning som godkänd och därmed exempelvis ge rabatterade premier.

Men vad innebär de här olika kraven från samhället och andra aktörer?

Nå, ett polistillstånd är i sanningens namn inte särskilt svårt att få det. Dan-Inge Asp på Polisen i Göteborg förklarar att det bara handlar om några grundläggande krav kring laglydighet – man får inte vara kriminellt belastad – kunskaper och ordning och reda.

– Du måste kunna visa att du har nödvändiga kunskaper, exempelvis genom intyg från någon tidigare arbetsgivare, och att du har kunskap och förmåga att hantera information om kunderna på rätt sätt, säger han.

Inga krav på ekonomin

För att få tillstånd krävs också att personen som söker tillstånd tidigare inte har drivit bolag i konkurs. Däremot ställs inga krav på bolagets finanser.

Torbjörn Ferndahl, vd på branschorganisationen Säkerhetsbranschen, bekräftar att polistillståndet egentligen inte säger så mycket om hur väl lämpad en leverantör är.

– Egentligen tittar man bara på att personerna bakom verksamheten inte är kriminellt belastade. Den kunskapskontroll som görs är ganska rudimentär, och det är ju inte heller polisens kärnområde, säger han.

Dessutom har tillstånden gällt ”för tid och evighet”, som han formulerar det och det har inte funnits något krav på uppföljning från polisens sida.

– Sedan en tid tillbaka har man ändrat reglerna så att tillstånden måste förnyas varje år, säger Torbjörn.

Han lyfter fram vikten av att välja en larmleverantör som är certifierad.

Det är Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) som utfärdar normerna som ligger till grund för de certifikat som larmföretag och personer som arbetar som larminstallatörer kan erhålla. I grunden handlar det om EU-gemensamma normer med svenska anpassningar.

– De normer vi sätter upp täcker hela kedjan, från själva larmutrustningen till larmcentralen som tar emot larm. När det gäller larminstallatörer handlar det dels om kunskaper hos enskilda personer som ska utföra installationer, dels om hur företag arbetar med kvalitet och hantering av information, säger Lotta Mauritzson på SSF.

Omfattande kunskapstest

En larminstallatör som är certifierad enligt de normer som EU och SSF har satt upp måste till att börja med använda utrustning och material som är, certifierade. Dessutom måste deras installatörer vara certifierade. Och det, förklarar Torbjörn Ferndahl, innebär att vederbörande får göra ett omfattande kunskapstest som visar att hen har rätt kunskaper.

– Den certifieringen rymmer betydligt mer än vad som krävs för installation av hemlarm, eftersom den också täcker företagsanläggningar som ofta är svårare att installera på rätt sätt, säger han.

Certifierade bolag följs upp årligen

Vidare ska själva företaget vara certifierat, vilket ställer krav på att de hanterar och skyddar information från sina kunder på rätt sätt, att de anlitar certifierade installatörer och använder godkänd larmutrustning. Om larmanläggningarna ska anslutas till en larmcentral måste även den vara certifierad.

I SBSC:s uppdrag kring certifieringar ingår också att göra årliga uppföljningar. Personal från dem besöker helt enkelt certifierade företag en gång om året för att kontrollera att de fortfarande uppfyller kraven.

Tillstånd och certifikat ger inte hela bilden

Men även om Torbjörn och flera andra personer i branschen ger en entydig bild av att en certifierad larmleverantör innebär en trygghet för dig som kund skulle vi vilja peka på en faktor som ingen certifiering eller något tillstånd kommer åt. Nämligen hur leverantörens prissättning ser ut och hur avtalet i övrigt är utformat.

Det skiljer sig tämligen markant mellan olika aktörer och om man inte ser upp som konsument kan man hamna i ett avtal som ger onödigt höga kostnader, och som inte heller låter dig byta leverantör när du vill.

Här spelar tjänster som Larmkollen.se en viktig roll eftersom de kontrollerar alla leverantörer som presenteras på tjänsten utifrån att de ska vara långsiktiga, seriösa och ha kundens bästa för ögonen. Exempelvis listas ingen leverantör som har ett osunt stort fokus på försäljning i sin organisation, på bekostnad av övriga funktioner i bolaget som tekniker och support. Man tittar också på ekonomiska aspekter hos bolaget för att säkerställa att det är välskött.

Så säger lagen om larmleverantörer

Larminstallationsverksamhet får inte bedrivas utan tillstånd från Polismyndigheten. För att få tillstånd krävs följande:

– att den som ansöker om tillstånd kan antas komma att bedriva verksamheten med noggrannhet och omsorg,

– att, om sökanden är en juridisk person, en föreståndare för verksamheten har utsetts,

– att sökanden eller, om denne är en juridisk person, föreståndaren och medlemmarna i dess styrelse har gjort sig kända för laglydnad och ordentlighet.

Källa: Lag (1983:1097)

Larmklasser och certifieringar att hålla koll på

Svenska Stöldskyddsföreningens regelverk för inbrottslarm, anläggningsfirmor, larminstallatörer och larmcentraler.

Ju högre siffra desto högre krav. R-klassen har lägst krav och inbegriper trådlösa larm, som dominerar på hemmamarknaden idag.

SSF 130 (Fyra larmklasser) Installation av trådbundna larmanläggningar. Vanligast i företagsmiljöer.

  • Larmklass 1 – Anläggningar i klass 1 får utföras som enbart försåtskydd med minst två volymdetekterande detektorer. Anläggningen i sin helhet får kopplas till och från genom låsförbikopplare vid entrén. 
  • Larmklass 2 – I klass 2 ska larmövervakningen utföras som skalskydd, kompletterat med invändigt försåtskydd. Till– och frånkoppling utförs i centralapparaten eller via separat manöverpanel.
  • Larmklass 3 – I klass 3 ska övervakningen utformas som skalskydd, kompletterat med invändigt volymskydd, undantaget hygien- och fönsterlösa utrymmen mindre än 4 m2. Högsta krav på sabotageskydd ställs på centralapparat och manöverdon. Förbikoppling ska ske med knapp– eller kortförbikopplare i s.k. delat montage. Kortförbikopplare ska vara kombinerad med en knappsats med personlig kod.
  • Larmklass 4 – Larmövervakningen ska utföras som skalskydd kompletterat med invändigt volymskydd för samtliga utrymmen. Högsta krav på sabotageskydd ställs på centralapparat och manöverdon. Förbikoppling ska ske med knapp– eller kortförbikopplare i s.k. delat montage. Kortförbikopplare ska vara kombinerad med en knappsats med personlig kod.

Källa: SSF

SSF 140 (Larmklass R) Installation av trådlösa larmanläggningar. Vanligast i hemmiljöer. Källa: SSF

SSF 1015. Anläggarfirma, inbrottslarm. Utöver godkänd larmutrustning och certifierad installatörer täcker den här också bland annat företagets rutiner kring skydd av information och kvalitetssäkring. Källa: SBSC.SE

SSF 1016. Installatör av inbrottslarm. Visar att personen som innehar certifikatet har nödvändiga kunskaper för att installera ett larm för optimal funktion. Källa: SBSC.SE

SSF 136. Larmcentral. Källa: SBSC.SE

Senaste artiklar

blank

Test: Arlo Pro 4

Arlo Pro 4 är den senaste modellen i Arlos Pro serie har nya spännande funktioner och en upplösning som närmar

Läs Mer »