Vem behöver hemlarm?

Inbrott drabbar omkring en procent av hushållen i Sverige, vilket innebär att det är ett förhållandevis ovanligt brott men samtidigt långt ifrån osannolikt. Bostadsinbrott upplevs av förklarliga skäl också som betydligt mer kränkande än andra stöldbrott.

Alla delar av landet drabbas, men det är mer vanligt i storstadsområden än i glesbygd. Skåne, Halland och Stockholmsområdet ligger sämst till i statistiken, och störst risk för inbrott är det om man bor i ett jämförelsevis dyrt bostadsområde.

Även om inbrott är betydligt ovanligare än exempelvis cykelstölder är det ett brott som upplevs som mycket mer kränkande. Vissa blir till och med tvungna att flytta på grund av obehaget och rädslan att det kan hända igen.

Ökar bostadsinbrotten?

Antalet bostadsinbrott har varierat kraftigt på lång sikt, i båda riktningarna, men trenden för de senaste tio åren pekar i fel riktning. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet rapporterades 15 000 inbrott under 2006 – ett antal som ökade till hela 23 000 under 2011, men som sedan minskade något till ca 21 000 under 2013. Antalet villainbrott minskade med 2 %, medan lägenhetsinbrotten ökade marginellt.

Den långsiktiga trenden är inte fullt lika dyster. För 30 år sedan (1984) var inbrotten ännu fler, ca 25 000. Därefter minskade bostadsinbrotten sakta men säkert under många år, men trenden har alltså tyvärr vänt igen. För att göra saken värre är det väldigt ovanligt att inbrotten klaras upp, och i det fallet är variationen i statistiken minimal. Under 2013 var det bara i 5 procent av fallen som någon kunde bindas till brotten.

Högst risk under den mörka årstiden – för villor

Inbrotten i lägenheter är ganska jämnt utspridda över året, men för villor är det den mörka årstiden som är mest riskfylld. Allra värst är det på hösten; det anmäls flest villainbrott i november, följt av oktober och december. Sommaren ses av logiska skäl som en högriskperiod eftersom många är på semester, men bilden av semestertjuven har förändrats något under de senaste åren, då allt fler inbrott anmäls under höstmånaderna.

Intresset för larm ökar parallellt

Med tanke på ökningen av antalet inbrott är det inte förvånade att allt fler intresserar sig för att skaffa eget larm. Det finns ingen purfärsk statistik på antalet, men enligt branschorganisationen Swelarms (numera SäkerhetsBranschen) uppskattningar från 2012 har ca 13-14 % av alla svenska småhus hemlarm installerade. Räknar man samtliga hushåll inklusive lägenheter är siffran 8 %. De här siffrorna gäller bara larm som är kopplade till en larmcentral, så räknar man även in de som köper och installerar larm själva är siffrorna sannolikt betydligt högre.

Statistiken visar också att tjuven föredrar hus utan larm. Även om inget larm kan garantera att man aldrig får påhälsning av tjuvar är den avskräckande effekten stor. Enligt branschens statistik var det bara 0,23 % av villorna med larm som drabbades av inbrott under 2011 medan den totala andelen villor med ovälkomna gäster var 0,69 % (lägenhetsinbrotten finns inte med i de här siffrorna).

Slutsats

För att återgå till den inledande frågan om vem som behöver larm går det att dra enkla slutsatser ur statistiken från Brottsförebyggande rådet och Swelarm. Risken för inbrott är störst i Stockholm, Skåne och Halland, men inbrotten har ökat överlag i hela landet. Eftersom tjuvar oftast undviker larmade hus är det en statistisk fördel för alla hushåll att ha larm.