Vilket larm passar dig? Jämför offerter

Så hittar du bästa hemförsäkringen

hemforsakring

Hur hittar man den bästa hemförsäkringen? Vi hjälper dig hitta de viktigaste delarna i försäkringsbolagens erbjudanden och hur du ska värdera dem för att kunna välja den försäkring som bäst möter dina behov.

Hemförsäkring. Du kanske inte baxnar av hänförelse inför ordet eller själva företeelsen. Men att välja rätt hemförsäkring är icke desto mindre viktigt. Annars riskerar du att få ett svagare skydd inom vissa delar än vad du faktiskt behöver. Lyckligtvis kan du aldrig kan hamna helt fel eftersom skillnaderna mellan olika försäkringar snarast handlar om detaljer. Men detaljer är som bekant sällan oviktiga utan kan tvärtom vara avgörande för helheten.

Alla hemförsäkringar ger bra grundskydd

Men hur gör man för att hitta den bästa hemförsäkringen? Det finns två sätt att närma sig uppgiften. Antingen väljer man första bästa som poppar upp i huvudet, eller bara rutinmässigt från det bolag man har haft kontakt med tidigare. Och hoppas på det bästa. Eller så gör man noggranna efterforskningar för att hitta exakt den försäkring som uppfyller ens behov.

Vilket av sätten du än väljer kan du känna dig trygg i att du får tillräckligt skydd för de stora delar som en hemförsäkring ska täcka, som inbrott, brand, rätts- och ansvarsskydd och reseskydd. Peter Stark, på Konsumenternas försäkringsbyrå, säger att de flesta hemförsäkringar faktiskt är ganska lika i grunden. Konsumenternas försäkringsbyrå är en stiftelse som har till uppgift att hjälpa konsumenter med frågor kring just försäkringar. Stiftelsen ägs till två tredjedelar av Finansinspektionen och till en tredjedel av försäkringsbranschen.

De har bland annat en omfattande jämförelse av  just hemförsäkringar på sin webbplats, som ger en bra bild av de olika bolagens erbjudanden.

Peter påpekar att just eftersom hemförsäkringar är tämligen lika kan du i princip aldrig hamna helt fel i ditt val av försäkring. Du får alltid åtminstone ett grundläggande, hyggligt skydd. Däremot kan ett medvetet val naturligtvis göra att du får ett långt bättre skydd och en ökad trygghet.

Låt oss titta på några olika delar i en hemförsäkring. Delar som du bör titta på när du jämför olika alternativ.

Så jämför du hemförsäkringar

Stöld. Om någon gör inbrott i bostaden och stjäl saker träder det som kallas egendomsskydd in. Det är samma del i försäkringen som utlöses vid exempelvis brand och syftet är alltså att ersätta förlorade saker. På försäkringsspråk användes begreppet lösöre, vilket är alla tillhörigheter i din bostad. Skillnader mellan olika försäkringsbolag rör hur stort värde som skyddas. Tidigare var försäkringstagare oftast tvungna att uppge ett värde själv, men idag blir du oftast automatiskt försäkrad till maxgränsen, vilken typiskt varierar 1 000 000 och 1 500 000 miljoner kronor. Två undantag är Vardia och Watercircles, där du måste bestämma ett försäkringsbelopp.

Om någon av dina tillhörigheter däremot stjäls utanför bostaden, exempelvis i vindsförrådet eller på din arbetsplats, gäller inte samma villkor som för stöld i bostaden och här är variationen mellan olika bolag större. Bland annat är försäkringsbeloppet är avsevärt lägre, i allmänhet ligger det mellan 30 och 100 000 kronor.

Stölder hos äldre som bor på äldreboenden eller har hjälp av hemtjänsten är något av ett specialfall i försäkringshänseende. Traditionellt måste en stöld ha föregåtts av ett inbrott för att hemförsäkringen ska täcka förlust av egendom. Om den som stjäl något har tillträde till eller har släppts in av den boende i hemmet gäller inte försäkringen för stöld.

Det här har blivit ett problem när äldre råkar ut för stölder som begåtts av exempelvis hemtjänstpersonal eller personal på äldreboenden. Därför har en del försäkringsbolag infört formuleringen ”Öppen stöld”, vilket innebär att den alltså också täcker förlust av egendom i händelse av stöld trots att tjuven inte har brutit sig in i bostaden. Andra bolag menar att sådan händelser ska täckas av allrisk-delen i försäkringen, men Peter Stark menar att Öppen stöld-formuleringen ger ett bättre skydd.

Jämför: Maxbelopp för lösöre i bostaden samt villkor för egendom utanför bostaden. Täcks så kallad öppen stöld (främst för dig som har hjälp av exempelvis hemtjänst)

Brandskador, vattenskador. Försäkringen ersätter egendom som förloras till följd av brand- och vattenskador, eller skador orsakade av exempelvis extrema naturhändelser. Här varierar  det maximala värdet som ersätts – typiskt mellan 1 000 000 och 1 500 000 kronor. Hos de flesta, men inte hos alla, går det att höja beloppet. Som i fallet med ersättning vid stöld är maxbeloppet för egendom som förvaras utanför själva bostaden, exempelvis i vinds- eller källarförråd, lägre.

En annan viktig del av försäkringen är ersättning för annat boende i den händelse bostaden inte går att använda efter den uppkomna skadan. Här varierar tiden som ersätts mellan ett och två år.

Jämför: Maxbelopp och tid för ersättning vid tillfälligt boende.

Allrisk. En allriskförsäkring bör du definitivt ha. Med en sådan kan du får ersättning vid plötsliga, oförutsedda händelser som leder till att något försvinner eller går sönder. Försäkringen kallas ibland drulleförsäkring. Hos vissa bolag är allriskdelen ett tillval, medan andra inkluderar den i standardpaketet. Peter Stark understryker att det här kan vara ett bättre sätt att skaffa ett försäkringsskydd till exempelvis hemelektronik, jämfört med att teckna de särskilda produktförsäkringar som ofta erbjuds av återförsäljarna. De är avsevärt mycket dyrare då de bara täcker en produkt, vilket ofta inte uppväger fördelen med 0 kronor i självrisk, säger han.

Maxvärdet som ersätts varierar mellan ungefär 35 000 och 100 000 kronor .

Jämför: Ingår Allrisk? Vilken beloppsgräns gäller?

blank
En bra reseförsäkring är otroligt värdefullt för många.

Reseskydd. En av de viktigaste delarna i en hemförsäkring är reseskyddet. Det ersätter kostnader som uppkommer i samband med olycka eller sjukdom när du är utomlands. Inom Europa täcks visserligen sjukvård åtminstone tack vare ett samarbete mellan länderna. Men exempelvis täcks inte transport hem och om du befinner dig utanför EU är det hemförsäkringens reseskydd som täcker alla kostnader. Alla hemförsäkringar har det här skyddet, men tiden det gäller varierar mellan 45 och 60 dagar. Förstörda semesterdagar ersätts till viss del men på lite olika sätt. Avbeställningsskydd vid akut sjukdom och olycksfall kan ingå eller tecknas som tillägg. I flera fall ersätts försenat bagage och här varierar såväl maxbeloppet som förseningens längd för att försäkringen ska träda i kraft.

Jämför: Maxbelopp, avbeställningsskydd och tid

Överfall. Alla hemförsäkringar inkluderar ersättning i händelse av överfall och misshandel. Du kan få ersättning på mellan 8 000 och 12 000 kronor som ett slags skadestånd, en del ersätter inkomstförlust som följd av misshandeln (”ekonomisk invaliditet”) och i princip samtliga ersätter kostnader för upp till 10 terapitillfällen. Peter Stark påpekar att det är viktigt att vara medveten om de undantag som förekommer. Bland annat gäller inte försäkringen om du överfalls av någon som täcks av samma försäkring, det vill säga någon du bor med.

Jämför: Belopp och möjlighet att få ersättning vid ekonomisk invaliditet

Rättsskydd och ansvarsskydd. Flera hemförsäkringar är tämligen svaga inom rättsskydd och ansvarsskydd. Den här delen av hemförsäkringen ska ersätta kostnader för ett juridiskt ombud i samband med en rättslig tvist, exempelvis om du får ett skadeståndskrav. Beloppet som täcks varierar kraftigt, från 120 000 kronor upp till 300 000 kronor. Peter Stark påpekar att det är viktigt att ta höjd för kostnader hos båda sidor i tvisten och att 120 000 kronor i det sammanhanget inte är särskilt mycket.

Ansvarsskyddet täcker ett eventuellt skadestånd du tilldöms att betala. Här ligger maxgränsen hos alla bolag på 5 000 000 kronor.

Jämför: Belopp för rättsskydd

Premien. Kostnaden för olika försäkringar varierar faktiskt inte särskilt mycket. Därför är inte premien en faktor som du behöver ta särskilt mycket hänsyn till. Det är i vart fall bättre att utgå från dina behov och i första hand hitta en försäkring som täcker dem. Peter Stark påpekar att det visserligen förekommer att försäkringsbolag gör kampanjer med premier som ligger avsevärt lägre än hos övriga aktörer, exempelvis för att slå sig in på en ny marknad eller marknadsföra ett nytt erbjudande. Men historiskt har de låga premierna efter bara något eller några år höjts successivt upp till normala nivåer.

Jämför: Nivån, men först efter att du hittat en försäkring som möter dina behov.

Bostadsrättsförsäkring. Om du bor i en bostadsrätt kan du behöva ett tillägg till din hemförsäkring som kallas bostadsrättstillägg. Det täcker skador i lägenheten på exempelvis golvmaterial, väggar och fast inredning som badkar. En del bostadsrättsföreningar har försäkringar där detta ingår för samtliga lägenheter, medan andra inte har det. För att få rätt skydd behöver du kontrollera vilket som gäller i din förening.

Små men avgörande skillnader styr valet

Genom att undvika att falla för lockelsen som låga premier kan innebära minskar du också risken att välja en försäkring som inte är optimal för dig. Det kan låta som en självklarhet, men priset tenderar som bekant att påverka våra beslut i hög grad. Titta istället på detaljerna och utgå hela tiden från din situation. Exempelvis hur mycket du reser och hur stort värde ditt så kallade lösöre har. Glöm inte heller rättsskyddet, där det finns betydande skillnader mellan olika försäkringar.

Senaste artiklar

blank

Test: Arlo Pro 4

Arlo Pro 4 är den senaste modellen i Arlos Pro serie har nya spännande funktioner och en upplösning som närmar

Läs Mer »