Vilket larm passar dig? Jämför offerter

Regler för övervakningskamera (privatpersoner)

övervakningskamera regler

Inbrotten i svenska hushåll har tyvärr ökat under de senaste tio åren, med följden att allt fler installerar hemlarm och övervakningskameror för att öka tryggheten. Många hemlarm som säljs idag levereras dessutom ofta i paket som inkluderar en eller flera övervakningskameror. Det här ställer vissa krav på den som installerar och/eller äger kamerorna att se till att lagar och regler följs.

Tidigare styrdes användningen av övervakningskameror av lagen om allmän kameraövervakning och personuppgiftslagen. Idag behöver du ta hänsyn till Kamerabevakningslag (2018:1200) samt Dataskyddsförordningen.

Allmän kameraövervakning

Kameraövervakning är alltid känsligt utifrån ett integritetsperspektiv. För att övervaka platser dit allmänheten har tillträde krävs alltid tillstånd läs hela tillämpningen här Sveriges Riksdag Kamerabevakningslag 2018:1200.

Privat kameraövervakning

För dig som enbart övervakar din egen tomt/bostad i privat syfte gäller inte lagen och inget tillstånd krävs.

5 §   Lagen gäller inte vid
1. kamerabevakning som en fysisk person utför som ett led i en verksamhet av rent privat natur eller som har samband med hans eller hennes hushåll, ”

Istället behöver du som i privat syfte ämnar kameraövervaka din egendom följa Dataskyddsförordningen. Här krävs en rättslig grund för att att utföra kamerabevakning. Den vanligaste rättsliga grunden är intresseavvägning. Dvs att ditt behov att säkra upp den egna tomten/fastigheten väger tyngre än andra personers personliga integritet.

Att förebygga inbrott skall i de flesta fall anses som en god rättslig grund för intresseavvägning.

I och med att rättslig grund antas så anses även privatpersoners användande av övervakningskameror ligga utanför dataskyddsförordningen

”I dag är det vanligt förekommande att kameror i en privatbostad är kopplade till en larmcentral (hemlarm). Även sådana kameror faller utanför dataskyddsförordningen under förutsättning att privatundantaget är tillämpligt.” Källa: Datainspektionen

Viktigt att tänka på är att kameran som sätts upp enbart får filma på er egendom (hus, tomt, garage, bilar, bodar osv) och ej ut mot allmänning eller grannens tomt. Det gör att i de flesta fall bör utomhuskameror vara riktade mot hemmet alternativt med tillräckligt skarp vinkel så att ingen allmänning eller grannes tomt kommer med.

Slutsats

Verkar det krångligt? Tanken är att det skall vara lättare än förut och att du så länge du har rätt syfte och inte övervakar annat än din privata egendom eller sprider privata bilder/filmer vidare skall vara fritt fram.

  • Bevaka enbart din egendom, filma ej grannar eller allmänning
  • Sprid ej filmer på internet

Funderar du på att skaffa en övervakningskamera rekommenderar vi vår guide till de bästa kamerorna som du hittar här.

Senaste artiklar

blank

Test: Arlo Pro 4

Arlo Pro 4 är den senaste modellen i Arlos Pro serie har nya spännande funktioner och en upplösning som närmar

Läs Mer »