Regler för övervakningskameror

ÖvervakningskameraInbrotten i svenska hushåll har tyvärr ökat under de senaste tio åren, med följden att allt fler installerar larm för att öka tryggheten – en åtgärd  som statistiskt sett fungerar. Många hemlarm som säljs idag levereras dessutom ofta i paket som inkluderar en eller flera övervakningskameror. Det här ställer vissa krav på den som installerar och/eller äger kamerorna att se till att lagar och regler följs. Tidigare styrdes användningen av övervakningskameror av lagen om allmän kameraövervakning och personuppgiftslagen. Idag behöver du bara ta hänsyn till en lag, nämligen Kameraövervakningslagen, från 2013.

Allmän kameraövervakning

Kameraövervakning är alltid känsligt utifrån ett integritetsperspektiv. För att övervaka platser dit allmänheten har tillträde krävs alltid tillstånd. Har du ett hemlarm med kamera inomhus behöver du alltså inte bekymra dig om den lagen, men sätter du även upp kameror utanför hemmets fyra väggar behöver man ta med den i beräkningarna. I definitionen ”allmänheten har tillträde” tas ingen hänsyn till om det handlar om privat eller allmän mark, utan alla platser dit allmänheten någon gång har tillträde omfattas av Kameraövervakningslagen. Så fort det handlar om övervakning av personer krävs med vissa undantag tillstånd. Exempelvis är det svårt att få tillstånd för webbkameror som filmar någon pågående aktivitet och skickar ut kontinuerliga uppdateringar via nätet (oavsett om det är för privat bruk).

Kameraövervakning i hemmet

Men vad gäller då för vanliga övervakningskameror inomhus som kopplas till hemlarmet? För privata, enskilda utrymmen krävs inget tillstånd, eftersom Kameraövervakningslagen inte gäller där. Som privat utrymme räknas bostäder, villatomter och till viss del även gemensamma utrymmen som källare och tvättstugor i hyreshus. Det innebär att lagen normalt sett inte gäller för sådan övervakning som sker i privatbostäder och utförs av den som bor där. Även kameraövervakning som sker av garage, förråd, sjöbodar och på tomtmark utgör övervakning som faller utanför lagens tillämpningsområde. Men skyltar om kameraövervakning har en avskräckande effekt. Enligt Brottsförebyggande rådet är tydlig skyltning nödvändig för att kameraövervakningen ska ha någon brottsförebyggande effekt. Uppdaterade priser via Prisjakt

Så hittar du rätt övervakningskamera

Det finns en uppsjö av olika övervakningskameror och sammantaget skapar de en proverbial djungel. Hur hittar man rätt övervakningskamera? Kan du lita på bäst-i-test-utnämningar? Vi ger dig guiden som leder dig rätt. Till att börja med kan en övervakningskamera aldrig ersätta ett hemlarm. Däremot är det ett mycket bra komplement eftersom du faktiskt ser vad som händer när hemlarmet aktiveras. Visserligen levereras många hemlarm med kameror, men bilderna från dem är oftast avsedda för larmcentralen. Dessutom är bildkvaliteten sällan särskilt bra. I sommarstugan eller utrymmen där inbrottsskydd inte är prioriterat är förstås en övervakningskamera tillräcklig. De talar om när de ”ser” eller ”hör” något och skickar ett meddelande till din telefon. Somliga lösningar har såväl högtalare och mikrofon som sirener, vilka kan användas för att skrämma bort obehöriga. Här får du en guide till vad du bör tänka på när du väljer övervakningskamera.

Utomhus eller inomhus

Det första du behöver bestämma dig för är om kameran ska användas utomhus eller inomhus. En utomhuskamera har förstås skydd mot väta och tål också varierande temperaturer bättre. Samtidigt blir naturligtvis prislappen lite större.

Batteri eller sladd?

Med en batteridriven kamera, som den topptestade Netgear Arlo, blir installationen oerhört mycket enklare jämfört med om du använder en kamera som behöver anslutas till ett vägguttag. Dessutom kan du enkelt flytta en kamera tillfälligt. Nackdelen är förstås att ett batteri behöver bytas ut eller laddas, vilket gör att en sladdbaserad lösning ibland ändå är att föredra.

Bildkvalitet

En av de viktigaste aspekter hos varje kamera torde vara bildkvaliteten. Här finns en stor variation mellan olika modeller och det kan vara svårt att bedöma nivån utifrån rena tekniska specifikationer. Men du kommer i vart fall en bit på väg om du utgår från upplösningen, det vill säga hur detaljerat kameran återger det den ”ser”. Idag bör du inte accepter något annat än så kallad HD-upplösning (High definition), vilket innebär att kameran återger minst 720 gånger 1280 pixlar (bildpunkter). I dagsljus ger de flesta kameror en bra bild. När ljuset försvinner om natten blir bilden dock ofta en annan och här får du räkna med stora skillnader mellan olika modeller. En del kameror har inbyggd ir-belysning, som lyser upp rummet med en belysning som är osynlig för det mänskliga ögat, men som ger en mycket klar och skarp bild i kameran.

Bildvinkel

Hur mycket ser kameran? För de flesta användningsområden vill du förmodligen att den ska se så brett som möjligt, så att du får med så mycket som möjligt av rummet eller vad det är du övervakar. En del övervakningskameror går att styra via datorn eller telefonen och kan då ge möjlighet att zooma i bilden, alltså ”komma närmare” en specifik del av motivet.

Hur sparas filmen?

Övervakningskameror för hemmabruk spelar inte in allt de ser. Det skulle skapa ofantliga datamängder och i princip vara meningslöst. Istället triggas kameror av rörelse eller ljud och påbörjar då inspelning. Var och hur filmen lagras varierar. En del kameror använder bara ett minneskort för lagringen, medan andra skickar filmen till en webbtjänst. Det senare är definitivt att föredra eftersom du då får tillgång till det inspelade materialet från din telefon, surfplatta eller dator oavsett var du befinner dig. Dessutom kan en eventuell inkräktare inte förstöra det inspelade materialet bara genom att riva ner kameran. Hur molntjänsterna som lagrar filmklipp fungerar varierar. Ett vanligt upplägg är att leverantören bjuder på lagringen av filmklipp som spelats in under exempelvis det senaste dygnet, medan du får betala för att kunna se filmer som spelats in längre tillbaka i tiden.

Hur fungerar larmfunktionen?

Tack vare larmfunktionen hos kameran får du ett meddelande när kameran upptäcker en rörelse eller ett ljud. Egentligen är ”larm” fel begrepp, eftersom en övervakningskamera aldrig kan ge samma skydd mot inbrott som ett komplett hemlarm. Det larmfunktionen hos en kamera gör är att uppmärksamma dig på att något rör sig framför kameran. Enklare kameror skickar bara ett meddelande när det sker, varpå du själv får logga in i en webbläsare för att se kamerabilden. Den vanligaste lösningen är dock den där kameran sänder bilden eller bildströmmen direkt till din telefon när den aktiveras, efter att ha uppmärksammat dig med en notis. Hur väl larmfunktionen fungerar skiljer sig markant mellan olika övervakningskameror. Ett av tricken de behöver klara är att skilja på husdjur och människor som rör sig framför kameran. För att larmfunktionen ska fungera bra behöver du ofta också kunna ange vilka områden i bilden som ska vara ”larmade” och vilka områden där rörelser kan ske utan att larm triggas. Medan en del kameror bara utgår från rörelse i bilden för att trigga ett larm använder andra kompletterande tekniker för detta som infraröd belysning. Somliga övervakningskameror har inbyggd siren, vilket förvisso är en välkommen funktion även om den inte kan ersätta ett riktigt hemlarm. Tänk på att en kamera som larmar aldrig ger samma skydd som en larmanläggning med olika typer av sensorer.

Sammankoppling till övriga system

En kamera som visar bild är förvisso tillräcklig för många användningsområden. Men i takt med att det dyker upp bra teknik för att göra våra hem smartare ökar rimligen också viljan och behovet av att kunna koppla samman övervakningskameran med andra delar, exempelvis en siren eller en lampa som tänds när någon rör sig i bilden.

Röstkommunikation

Många kameror har också mikrofon och i vissa fall en högtalare, så att du kan höra den som befinner sig framför kameran – och även prata med vederbörande. Den här funktionen är ofta en svag punkt hos många övervakningskameror, men fungerar i allmänhet ändå tillräckligt bra för att det ska fylla sin funktion. Högtalarfunktionen kan givetvis användas för att skrämma obehöriga, eller i vart fall göra dem uppmärksamma på att de är upptäckta. De kan också utnyttjas som en form av högtalartelefon med video – om exempelvis barnen saknar mobil med motsvarande funktion.

Appen

Appen blir förmodligen ditt huvudsakliga gränssnitt mot kameran. Det är där du gör inställningar och i övrigt hanterar övervakningskameran och de filmklipp den producerar. Därför behöver du försäkra dig om att appen inte bara erbjuder de funktioner du är ute efter, utan också är enkel att hantera.