Vilket larm passar dig? Jämför offerter

Hur skapar jag ett brandsäkert hem?

brandskydd

Över hälften av alla bränder i Sverige inträffar i bostäder och kostar cirka 100 liv årligen. Vi visar hur ett bra brandskydd ser ut och ger dig kunskaper om hur du ska agera när brand uppstår.

Alla vet det. Man ska ha brandvarnare. Man ska ha brandsläckare. Man ska vara försiktig vid spisen och inte lämna levande ljus utan uppsikt. Ändå inträffar mellan 30 000 och 40 000 bränder varje år i bostäder och utgör därmed fler än hälften av alla brandtillbud i Sverige. Det finns alltså anledning att skärpa sig.

Men det räcker inte att veta hur du förebygger bränder med hjälp av rätt beteende och teknik som brandvarnare och brandsläckare. Forskning visar nämligen att antalet omkomna i bränder legat runt 100 personer årligen de senaste 20 åren, trots ett ihärdigt arbete från samhällets sida med att föra ut budskap om hur man förebygger bränder och personskador som följd av bränder.

En påfallande stor del av de dödsfall som inträffat till följd av bostadsbrand beror på att personen inte kunnat lämna bostaden, eller inte gjort det trots att det varit möjligt. Enligt en undersökning som gjordes vid Lunds universitet, av brandingenjör Marcus Runefors, berodde en fjärdedel av dödsfallen på att personerna inte kunnat utrymma sin bostad, exempelvis på grund av en låst ytterdörr. En femtedel av fallen berodde på att personen förvisso kunnat utrymma bostaden, men inte gjort det utan i stället försökt släcka branden själv eller prata för länge med larmcentralen.

blank
Åldersfördelning. Källa MSB

Utöver att skapa en hög brandsäkerhet i hemmet är det med andra ord också viktigt att veta hur man ska agera när en brand uppstår. Här får du en genomgång av såväl hur du höjer brandsäkerheten hemma som hur du ska agera när brand uppstår.

Hur förebygger jag brand?

KÖKET

Spisvakt. De flesta bränder inträffar i köket och mer specifikt kring spisen, ofta som resultat av att en platta har glömts påslagen. En så kallad spisvakt eliminerar den risken genom att helt enkelt slå av strömmen till spisen om temperaturen kring spisen blir för hög.

Spistimer. En måhända enklare lösning är en timer som gör att strömmen slås av efter en förinställd tid.

Rörelsedetektor. Ett av råden som upprepas i sådana här sammanhang är att aldrig lämna spisen påslagen. Med en rörelsedetektor kopplad till spisen slås den av när ingen befinner sig i köket. Anordningen går att ställa in så att man kan lämna köket en kortare stund för att hämta något eller så, utan att spisen slås av.

Håll rent. Se till att inget brännbart material finns runt spisen och håll spisfläkten ren. Om för mycket fett samlas i filtret kan det antändas exempelvis om det droppar ned på en het platta eller stekpanna.

EL I HEMMET

Elektriska apparater – utöver spisen – är också en vanlig orsak till bränder i bostäder. Det handlar dels om brister i installationer, dels om lampor och andra enheter som ansluts till elnätet och som inte hanteras på rätt sätt.

Lysrör. Att ett lysrör blinkar är inte bara irriterande, det kan också leda till brand. Att det blinkar betyder att lysröret är förbrukat och i det stadiet kan komponenter i armaturen bli extremt varma och därmed utgöra en brandrisk. Lösningen är enkel: byt lysröret. Byt också glimtändaren, den lilla burken som sitter intill lysröret. Om du vill vara riktigt säker använder du en så kallad säkerhetständare, som bryter strömmen om lysröret inte har gått att tända efter ett visst antal gånger.

Övrig belysning. Medan friska lysrör inte blir särskilt varma gäller snarast motsatsen för halogenlampor, som ofta används i infälld belysning och små spotlights. Temperaturen hos en halogenlampa ligger kring 250 grader, vilket kan vara tillräckligt för att starta en brand. Det är alltså viktigt att installation görs på ett korrekt sätt, så att lampor inte hamnar för nära exempelvis träkonstruktioner i innertak. En halogenlampa som byggs in i ett innertak ska alltid omges av en skyddande, brandsäker kåpa på insidan av taket.

Det är också viktigt att du ersätter en trasig halogenlampa med samma typ av lampa, eftersom olika lamptyper avger värme på olika sätt.

Inga trasiga sladdar. Byt genast ut sladdar med skadad isolering.

Stäng av tvättmaskin, torktumlare när ingen är hemma eller när du/familjen sover.

Släck ljusen! Det är ett närmast uttjatat råd. Men det tål likväl att upprepas. För handen på hjärtat, hur ofta tänker du inte att ”jag ska jag bara ut i köket och fylla på vinglaset”. Sen ropar sonen, du blir avbruten, du går upp på övervåningen för att hjälpa honom och du glömmer ljuset.

Så rådet upprepas härmed: låt aldrig ljus brinna utan att någon är i rummet.

Så gör du om det börjar brinna

Även solen har fläckar, heter det ju och även om du vidtar alla möjliga och omöjliga åtgärder för att förhindra brand kan de ändå uppstå. Av glömska eller förbiseende eller på grund av någon annans beteende.

Så var beredd, var redo. Se till att du har möjlighet att upptäcka en brand, att du har möjlighet att släcka mindre bränder och i övrigt vet hur du ska agera.

brandvarnare

Brandvarnare. I synnerhet med tanke på att de flesta bränder i bostäder startar nattetid är brandvarnare en given inredningsdetalj. Statistik visar att det vid tre av fyra bränder där personer omkommit har saknats brandvarnare. Chansen att överleva ökar alltså dramatiskt om du har en fungerande brandvarnare hemma.

Eller rättare, om du har tillräckligt många och rätt installerade brandvarnare. En per våningsplan och takmonterade, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Nära köket är en bra idé, med tanke på att många bränder startar där. Fast inte för nära köket eller i köket, eftersom risken för fellarm vid exempelvis matlagning ökar då.

Enligt gängse råd ska en brandvarnare inte täcka mer än 60 kvadratmeter och avståndet mellan två brandvarnare inte vara större än 12 meter.

Även om batterdrivna brandvarnare är överlägset vanligast är en nätansluten brandvarnare att föredra, för att eliminera risken för att brandvarnaren inte fungerar på grund av ett urladdat batteri.

En brandvarnare ska också testas regelbundet och hållas ren med hjälp av dammsugare och fuktad trasa.

Läs mer om den smarta uppkopplade brandvarnaren Nest Protect.

Så många har brandvarnare

Antalet brandvarnare i flerbostadshus har ökat dramatiskt de senaste åren vilket är väldigt positivt. Nästa steg blir att lära sig hur man agerar i händelse av brand.

utveckling

Brandsläckare. De är inte snygga och svåra att få att smälta in i heminredningen. Men
en brandsläckare borde ha en given plats i varje hem. Välj en pulversläckare eftersom de inte kräver särskilt mycket underhåll eller tillsyn, de är enkla att använda även för ovana personer och har en hög effektivitet. Och även om en mindre brandsläckare är lättare att placera bör du välja en på 6 kg, enligt råd från Brandskyddsföreningen.

Brandsläckaren ska placeras så att den är lättillgänglig och helst i anslutning till ytterdörr.

Hur använder jag brandsläckaren?

Det är inte särskilt svårt att använda en brandsläckare. Men när det brinner är du förmodligen hyggligt stressad så tänk igenom de här punkterna innan.

  • Ta loss brandsläckaren från väggen. Om du är högerhänt, håll släckaren i vänster hand och slangen med munstycket i höger.
  • Dra ur sprinten vid handtaget
  • Gå inte för nära elden – vid en större brandhärd är 3-4 meter ett bra avstånd att starta från
  • Håll munstycket med höger hand, rikta det mot lågornas bas
  • Tryck in handtaget
  • Sprid släckmedlet över hela brandhärden med lugna svepande rörelser
  • Sluta spruta när du inte längre ser några lågor

Brandfilt. Många brandincidenter i hemmet kan avstyras med en brandfilt. I synnerhet i köket, där många bränder startar. Brandfilten i dess behållare placeras så att den är lätt att nå.

brandfilt

Hur använder jag brandfilt?

Köksbrand. Om det börjar brinna i en kastrull eller en stekpanna – på med filten (ett lock går förstås också bra).

Klädbrand. Om det brinner i någons kläder, lägg omkull personen och kväv med filten. Lägg på filten uppifrån ansiktet och nedåt. Tryck sedan med båda händer över filten från ansiktet och nedåt över kroppen.

Gardinbrand. Dra ner gardinen på golvet och kväv med filten.

Vid större brandhärdar behöver du använda en brandsläckare.

Utrym!

Stäng dörren till rummet där det brinner om möjligt – för att minska syretillförseln – och utrym bostaden. Se till att du och din familj kan utrymma bostaden snabbt. Lås aldrig dörren inifrån med nyckel, eller låt nyckeln sitta i låset. Kom överens om en särskilt återsamlingsplats utanför bostaden och öva gärna utrymning tillsammans med familjen.

Senaste artiklar

blank

Test: Arlo Pro 4

Arlo Pro 4 är den senaste modellen i Arlos Pro serie har nya spännande funktioner och en upplösning som närmar

Läs Mer »