Vilket larm passar dig? Jämför offerter

Minska risken för inbrott med DNA Märkning (MärkDNA)

DNA Märkning

Genom att märka dina mest stöldbegärliga saker med MärkDNA är chansen stor att du slipper inbrott. Och om det trots allt händer ökar sannolikheten att du får tillbaka dina ägodelar. Här får du en guide till DNA-märkning. 

Det är enkelt, billigt och får tjuvarna att vända vid dörren eller fönstret. Så marknadsförs DNA-märkning, eller MärkDNA som det också kallas. Och även om löftet naturligtvis inte alltid uppfylls har tekniken en påfallande kraftigt avskräckande effekt. Flera projekt har visat att antalet bostadsinbrott minskar när hushållen i ett område använder MärkDNA.

Vad är DNA-märkning?

Som namnet antyder handlar DNA-märkning om att märka något med ett DNA, en biologisk, unik kod. Själva DNA:t finns i en vätska som stryks på föremålet och som sedan går att ”se” med hjälp av UV-ljus. DNA-koden lagras tillsammans med dina id-uppgifter i två databaser, en svensk och en internationell, och är sökbar av polisen. På det här sättet knyts varje märkt föremål till dig och det blir enkelt att hitta ägarna till upphittat stöldgods.

Registreringen i databaserna ingår i inköpspriset för märkvätskan, som också är det enda du behöver betala. Det utgår ingen årsavgift eller så och uppgifterna stannar i registerna för all framtid.

Vad ska jag märka med DNA?

En flaska för sådär 7-800 kronor räcker typiskt till ungefär 10 större eller 30 mindre föremål. Det är alltså inte rimligt att märka varenda pinal i ditt hushåll, även om det förvisso finns andra skäl till att det knappast skulle låta sig göras.

Så hur väljer du ut vilka saker du ska märka? Lotta Mauritzson på SSF Stöldskyddsföreningen pekar på det tämligen uppenbara: välj de mest stöldbegärliga föremålen. Men hon förklarar också att särskilt sådana saker som saknar en egen, unik identitet och alltså inte skulle gå att urskilja från andra liknande produkter bör ligga överst på listan över vad du väljer att märka.

– Det kan vara eldrivna verktyg, surfplattor, en cykel. Börja där i alla fall, råder hon.

Vilka säljer DNA-märkning?

Det finns tre olika produkter för DNA-märkning i Sverige. SelectaDNA, Smartwater MärkDNA och SmartDNA. Lotta Mauritzson säger att det egentligen inte spelar någon större roll vilken variant du väljer. SmartDNA, SelectaDNA och Smartwater MärkDNA innehåller utöver DNA-koden också något som kallas mikropunkter. Det utgör en egen, unik kod och går att upptäcka och läsa av betydligt enklare. SmartDNA är godkänd enligt SSF Norm 1098.

– För att läsa av DNA-delen i märkningen måste ett prov från föremålet skickas till ett laboratorium. Mikropunkterna kan polisen läsa av på plats med hjälp av ett enkelt mikroskop, säger Lotta Mauritzson.

Hur märker jag mina saker med MärkDNA?

Märk-DNA levereras i en liten flaska och vätskan stryks på de föremål du vill märka ungefär som nagellack. Vätskan blir nästan – men inte helt – osynlig, men polisen rekommenderar att du väljer ställen på föremålet som är svåråtkomliga, som springor eller fördjupningar. Skälet är helt enkelt att det ska vara svårt för eventuella tjuvar att skrapa bort märkningen. Tänk också på att märkningen syns och att du av det skälet ser till att välja ett ställe som är lite dolt.

Glöm inte heller att registrera dig hos tillverkaren eller leverantören av DNA-märkvätskan. Det är en förutsättning för att dina märkta ägodelar ska kunna kopplas ihop med dig. Registreringen sker på leverantörens webbplats.

Det är inte svårt att upptäcka en DNA-märkning, även utan UV-lampa. Och i teorin går det alltså också att avlägsna den. Men oftast är det trots det möjligt att hitta spår av den även om det kräver mer arbete.

– Det är i praktiken omöjligt att mekaniskt avlägsna en DNA-märkning helt. Men det är förstås en bra idé att märka varje föremål på ställen som är svåråtkomliga, säger Lotta Mauritzson.

En DNA-märkning ska hålla i cirka fem år, enligt den internationella normen PAS 820. SelectaDNA och Smartwater är testade mot normen och uppfyller kraven.

Förmodligen håller märkningen längre än fem år. Åtminstone om den är gjord på ett föremål som förvaras inomhus och inte används särskilt mycket. Å andra sidan kanske märkningen försvinner snabbare om märkningen är gjord på exempelvis ett verktyg som används ofta och på ett sätt som gör att den utsätts för slitage vid märkningen.

Lars Silfverswärd, skadeförebyggare på försäkringsbolaget If, pekar också på att det kan vara en god idé att märka om föremål med glatta ytor, som ringar, så ofta som var tredje eller var fjärde månad.

– På sådana ytor slits märkningen bort ganska fort. Allra bäst fäster DNA-vätskan på skrovliga ytor, påpekar han.

Däremot behöver som sagt inte alls särskilt mycket av märkningen finnas kvar för att den ska gå att läsa av. Det är också skälet till att det i praktiken inte går att skrapa bort en DNA-märkning så att den helt försvinner. Men för att vara på säkra sidan bör du alltså märka om dina saker efter fem år.

Sätt upp dekaler – det skrämmer tjuvarna

En viktig del av DNA-märkningen handlar om att sätta upp dekaler vid dörrar och på fönster, som talar om att du har använt DNA-märkning som ett stöldskydd. Det avskräcker tjuvarna tämligen effektivt, enligt såväl erfarenheter från Storbritannien som från svenska projekt i bland annat Staffanstorp och Stockholms län.

Så effektiv är DNA-märkning

Under förra hösten genomfördes ett försök i Staffanstorp där över 1 000 hushåll märkte sina föremål i bostäderna med märk-DNA. Målet från kommunens sida är att minska antalet bostadsinbrott med 30 procent. Och enligt kommunens analysstrateg Patrik Runesson hade faktiskt inte ett enda hushåll där märk-DNA använts varit utsatt för inbrott (uppgiften från mars 2016).

Ett liknande projekt genomfördes i Stockholms län under 2014, där 1 500 hushåll i tre områden använde märk-DNA. Resultatet av den studien gick i linje med erfarenheterna från Staffanstorp. Visserligen klarade sig inte alla helt från inbrott, men antalet minskade med 40 procent samtidigt som trenden generellt i länet visade en ökning på 20 procent.

Lotta Mauritzson berättar också om ett projekt hos en båtklubb utanför Stockholm. Efter att båtägarna där märkte sina båtar och motorer med DNA-vätska har antalet stölder sjunkit rejält.

– Innan projektet hade de 15 stölder på ett år. Efter att båtägarna märkt upp sina båtar och båtmotorer med DNA-märkning hade de enbart en stöld, säger Lotta Mauritzson

Försäkringsbranschen hyllar DNA-märkning

De flesta stora försäkringsbolag talar sig inte bara varma för DNA-märkning utan erbjuder också utrustning för att göra en sådan märkning till rabatterat pris. Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam, pekar på att metoden ju gör stöldgods mer svårsålt vilket är ett skäl till att de ser positivt på metoden. Han får medhåll av sin kollega på If, Anders Silfverswärd.

Men ännu får försäkringstagarna varken hos Folksam eller If några fördelar i form av premierabatter eller självriskreduceringar. Det beror enligt Erik Arvidsson främst på att DNA-märkning är så nytt på den svenska marknaden. Därför har man från försäkringsbolagets sida ännu inte kunnat dra några slutsatser som skulle ligga till grund för eventuella rabatter eller andra fördelar för kunden.

Inte heller If ger några ekonomiska fördelar för dig som märker dina ägodelar med DNA. Men där säger skadeförebyggare Lars Silfverswärd att det beror på att det helt enkelt inte finns ekonomiskt utrymme för det.

Hos Folksam har man inte sett några effekter av DNA-märkning, eftersom de inte vet vilka av sina försäkringstagare som använder metoden.

– Men tillsammans med andra åtgärder är vi övertygade om att DNA-märkning är ett väldigt bra sätt att skydda sig mot inbrott och stöld, säger Erik Arvidsson.

DNA-märkning borde stå överst på din att-göra-lista

Med så tydliga effekter av DNA-märkning är det nästan konstigt att inte fler använder metoden. För den är ännu tämligen outnyttjad. Främst har det att göra med att den är ganska ny i Sverige. Medan den har använts under 15 år i Storbritannien har den bara varit tillgänglig här i 3-4 år.

I kombination med andra säkerhetsåtgärder, som hemlarm och bra ytterdörrar och fönster, ger DNA-märkning ett mycket gott skydd. Det har som sagt också fördelen att du ökar chanserna att få tillbaka dina ägodelar om de trots allt skulle bli stulna.

Senaste artiklar

blank

Test: Arlo Pro 4

Arlo Pro 4 är den senaste modellen i Arlos Pro serie har nya spännande funktioner och en upplösning som närmar

Läs Mer »