Så slipper du få båt/båtmotor stulen

Lås, kättingar och larm i all ära. Men det bästa sättet att hindra båten eller båtmotorn från att bli stulen är att starta Båtsamverkan – grupper som tillsammans med polisen och försäkringsbolagen jobbar förebyggande.

Det stjäls allt fler båtmotorer i Sverige. Under förra året stals över 2500 motorer vilket motsvarar en ökning på 23 procent jämfört med föregående år. Nästan 800 av motorerna stals i Stockholm. Det berättar Rino Carlsson, nationell samordnare för förebyggande av båtrelaterade stölder hos polisen.

– Det är motorerna tjuvarna är ute efter. Även om det naturligtvis förekommer att de stjäl hela båtar också hittar vi nästan åtta av tio inom tre månader. Fast då är de oftast strippade på motorer och annat som förövarna är ute efter.

Båtsamverkansgrupper ger bäst skydd mot stöld

Som båtägare har du dessvärre ganska lite att sätta emot, hävdar han. ”Förövarna ser till att ta det de vill ha.” Men helt chanslös är du förstås inte. Den metod som har visat sig fungera bäst är att starta så kallade Båtsamverkansgrupper. Det kan var en båtklubb eller någon annan gruppering som går ihop och tillsammans med polisen och Larmtjänst AB, som representerar försäkringsbolagen, vidtar åtgärder för att minska risker för stölder.

– Det handlar helt enkelt om att alla i klubben håller koll på andra saker än bara sina egna, och också noterar avvikelser i området. Exempelvis om de ser någon bil som inte verkar höra hemma där. Tillsammans med kommunikation via Facebook-grupper har det här sättet att jobba gjort att vi får betydligt större möjligheter att jobba både förebyggande och när stöld har skett.

Hur ska man bete sig om man träffar på någon i området som man inte har sett förut?
– Det räcker att bara presentera sig, förklara att man inte sett personen tidigare och fråga om vederbörande är ny i klubben. Om det är tjuvar som rekar brukar de ge sig av tämligen omgående.

Flest stölder sker mellan augusti och oktober. Tidigare har de flesta stölder skett medan båtarna legat i sjön. Men nu, säger Rino Carlsson, sker allt fler stölder också i samband med sjösättning och upptagning.

– Vi ser också en tydlig trend att allt fler båtar stjäls under vinterförvaringen, när de står på land.

Förövarna blir allt mer välplanerade och utgörs i högre grad av ligor. Det försvårar jobbet, och det är också ett skäl till att lås, märkning och andra klassiska åtgärder mot stöld inte är särskilt effektiva.

– Rejäla lås och andra stöldskydd är en grundförutsättning. Det försvårar förstås. Men i de flesta fall innebär det bara att stölderna tar lite längre tid. Förövarna brukar som sagt se till att de får med sig det de har föresatt sig att ta, säger Rino Carlsson.

DNA-märkning minskade stölder drastiskt

Märkning av motorer tror han inte har någon effekt alls. Men det underlättar förstås när polisen letar efter stulna motorer och ökar chansen för ägaren att få tillbaka sin motor. I början av maj 2017 hittade polisen 38 stulna båtmotorer i Vilnius i Litauen. Fyndet gjordes tack vare att en av motorerna var försedd med spårsändare. De motorer som var stöldskyddsmärkta blir naturligtvis förhållandevis enkla att återlämna till ägarna, som till största delen var svenskar.

Försök har visat att DNA-märkning som metod för att förhindra stöld fungerar. Och det alldeles utomordentligt. En båtklubb utanför Stockholm, som tidigare som så många andra hade haft problem med stölder av såväl båtar som båtmotorer och annan utrustning, genomförde under 2015 ett projekt tillsammans med SSF Stöldskyddsföreningen och polisen, där båtar och båtmotorer DNA-märktes.

Resultatet var närmast förbluffande. Enligt SSF Stöldskyddsföreningen hade de tidigare cirka 15 stölder under ett år. Under året då projektet med DNA-märkning inleddes skedde endast en stöld.

Köp Smartwater DNA Märkning hos Kjell & Company för 499 kr

Använd godkända lås och kättingar

SSF Stöldskyddsföreningens tips om hur du skyddar dig mot stölder innehåller knappast några magiska trick. Det viktigaste är att, precis som Rino Carlsson säger, starta en Båtsamverkan. Det minskar risken för såväl stölder som mindre brott och skadegörelse.

Självfallet ska du också låsa fast motor och båt med godkända lås och kättingar. Polisen och SSF Stöldskyddsföreningen rekommenderar lås och kättingar i minst klass 3. Men se till att exempelvis öglan som du låser fast båten i inte enkelt går att skruva loss ur bryggan.

Så skyddar du dig – steg för steg

 • Starta en Båtsamverkan tillsammans med polisen och Larmtjänst. Det minskar risken för all typ av brottslighet.
 • Lämna ingen värdefull utrustning i båten. All utrustning, som GPS och ekolod, måste monteras ur båten och förvaras på säker plats.
 • Förvara utombordare inlåst under vintern.
 • Lås in hela båten om du har möjlighet.
 • Besök båten regelbunden även då den inte används.
 • Förse motorn med startspärr, dold strömbrytare eller motsvarande.
 • Utrusta båten/båtmotorn med sök- och spårsystem. Då blir den lättare att hitta.
 • Kontrollera att systemet uppfyller kraven i normen SSF1073.
 • Packa båten så nära avresa som möjligt. Om möjligt, sov gärna i båten natten före resan.

Källa: SSF Stöldskyddsföreningen

Båtlarm skyddar – 6 tips

Precis som du skyddar din bostad med ett larm kan du skydda din båt på motsvarande sätt. Men tänk på att larmet behöver vara anpassat för marint bruk. Här är 6 tips för ett effektivt och tryggt båtlarm.

 • Alla komponenter behöver vara anpassade för marint bruk – inklusive centralenheten
 • Undvik rörelsedetektor då risken för fellarm är stor med dessa
 • Larmet behöver ha en batteribackup och inte dra mer än 0,5 watt.
 • Vid aktivering av larm bör sirenen ljuda längre tid än tre minuter. Utöver ljudsignalen ska även särskilda blinkfyrar eller båtens lanternor blinka.
 • Se till att larmet kan utlösas av minst fyra sensorer eller slingor. På så sätt aktiveras larmet på nytt exempelvis när ytterligare en lucka öppnas.
 • Utlöst larm ska blockera motorns startmotor (inte tändningen eller bränslesystemet)

Källa: Larmtjänst AB

Så undviker du att köpa en stulen båt

Om du ska köpa en begagnad båt behöver du försäkra dig om att den inte är stulen. Sedan en lagändring 2003 går det inte längre att hävda att köpet skett i god tro. Det är till och med så att du som köpare har skyldighet att kontrollera att båten inte stulen flera led bakåt. Det räcker alltså inte att du försäkrar dig om att den du köper båten av inte har stulit den.

Även om det är en del jobb med att ta reda på om båten är stulen eller inte, är det inte särskilt svårt. Men det är en hel del steg du bör ta för att vara på säkra sidan.

 • Är säljaren den hen utger sig för att vara? Var uppmärksam på id-handlingar.
 • Notera säljarens namn och personnummer. Om vederbörande drar sig för detta bör du kliva ur köpet.
 • Notera skrovnummer och/eller motornummer. Tänk på att detta inte är samma som den blå skylten, som finns på vissa äldre båtar.
 • Kontrollera försäkring. Vilket bolag är båten försäkrad hos?
 • Är säljaren rätt ägare? Be om en så kallad åtkomsthandling, exempelvis ett kvitto som styrker inköpet.
 • Är båten betald? Kontrollera att säljaren inte har köpt båten på avbetalning som ännu inte är avklarad.
 • Kontrollera om båten är efterlyst för stöld. Det gör du hos Larmtjänst eller polisen.
Skriven av: Henrik Rådmark
Artikeln är senast uppdaterad: 2019-11-19

Henrik Rådmark är en av landets mest erfarna it-skribenter. Allt sedan han fick sin första kreditkortsstora miniräknare i slutet av 70-talet upphör han aldrig att fascineras över nya tekniska prylar. Henrik har testat hemlarm för Larmkollen sedan 2015.
📧 Kontakt
Dela den här artikeln?

Vilket hemlarm passar dig? Jämför offerter