Vad ska du tänka på vid köp av hemlarm?

Så du har bestämt dig för att skaffa hemlarm? Bra! Det är statistiskt säkerställt att det minskar risken för ovälkomna besökare. Att köpa eller hyra ett hemlarm behöver inte vara dyrt eller krångligt, men det är en fördel om du redan från början är på det klara med vad du behöver. Här går vi igenom några saker som bra att tänka på innan det är dags att slå till – vilka larmkomponenter som behövs och hur mycket olika tjänster och abonnemang kostar.

Hyrt eller friköpt larm

Något som inte alltid framgår med önskvärd tydlighet, framförallt när man beställer ett larm med tillhörande abonnemang, är om du själv blir ägare till larmet. Även om du betalar en startkostnad som känns väl tilltagen är det inte säkert att larmet ingår och att du får behålla komponenterna efter avslutat abonnemang. Det här är förstås extra viktigt att känna till om startkostnaden är hög.

Av förklarliga skäl är startkostnaden oftast högre hos de leverantörer där kunden blir ägare till larmet, men det beror också på bindningstid och priserna varierar. Ett friköpt larm kan ge en viss frihet att byta mellan olika larmcentraler beroende på vilket företag som är bäst representerat där du bor. Samtidigt är det inte säkert att det är lätt att byta från den ena leverantören till den andra beroende på hur larmet fungerar.

Larmkomponenter och funktioner

Vanligast är att larmet kopplas upp mot larmcentralen via GSM-nätet, men det finns även varianter som använder trådbunden internetuppkoppling. Den gamla devisen “smakar det så kostar det” stämmer också vad gäller larm. Dyrare och mer avancerade varianter ger ökad flexibilitet, medan billiga gör-det-själv-lösningar kan vara omöjliga att ansluta till en larmtjänst.

Prissättningen på olika komponenter och tillval varierar en hel del mellan olika leverantörer – vissa tar ut en högre månadskostnad för extra detektorer, vilket kan bli ganska dyrt i längden för stora larm. För friköpta larm blir istället startkostnaden högre, så förutsatt att larmen är likvärdiga får man avväga vad som blir mest kostnadseffektivt på sikt.

De komponenter som vanligtvis brukar ingå i ett startpaket är en rörelsedetektor och en eller ett par magnetkontakter. Ibland ingår även rökdetektor. Att ha en rökdetektor kopplad till larmet är mer effektivt än en vanlig brandvarnare eftersom det skyddar även när man inte är hemma. Har man stora husdjur går det ibland att byta ut rörelsedetektorn mot en glaskrossdetektor för att undvika falsklarm.

För dig som bor i en större villa kan det med andra ord vara nödvändigt att uppgradera med fler detektorer för att försäkra dig om att larmet omfattar hela huset. Förutom huvudingången är det t.ex. viktigt att även eventuella källar- eller garagedörrar larmas eftersom de som regel är mer utsatta än ytterdörren.

Räkna på totalkostnaden

Oavsett vilken leverantör man väljer är startkostnaden förhållandevis låg om man jämför med de löpande kostnaderna under längre perioder. Därför kan det vara vettigt att räkna på hur stor totalkostnaden blir under exempelvis en fem- eller tioårsperiod när man jämför hemlarm. En månadskostnad som varierar med någon hundralapp blir många tusenlappar på några år. I den här beräkningen är det visserligen också viktigt att väga in övriga tjänster som fri service och fria uppgraderingar.