Vilket larm passar dig? Jämför offerter

Allt du behöver veta om smarta lås

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Livet blir enklare utan nycklar. Men blir det lika säkert och vad säger försäkringsbolagen? Här får du allt du behöver veta om elektroniska eller smarta lås.

Det traditionella låset är förvisso en smart lösning på problemet att hålla obehöriga ute från bostaden. I vart fall i ett historiskt perspektiv. Men särskilt modernt och flexibelt är det inte. Därför växer marknaden för elektroniska lås, eller smarta lås som de också kallas. Med ett sådant slipper du den fysiska nyckeln, vilket i sig kan öka säkerheten och samtidigt underlätta i situationer när du tillfälligt behöver släppa in personer i lägenheten – grannar som vattnar blommor under semestern eller hantverkare.

Assa Abloy är marknadsledande i Sverige när det gäller lås överlag. När det gäller privatmarknaden säljs faktiskt deras elektroniska lås Yale Doorman i lika stort antal som traditionella lås, enligt Magnus Eriksson som är produktchef på Assa Abloy. Åtminstone om man inte räknar med de lås som säljs tillsammans med dörrar.

Det finns också enklare lösningar som innebär att du kan behålla ditt gamla lås, som Glue Smart Lock, Lockitron Bolt och Danalock.

Tre varianter av smarta lås

I princip finns det tre typer av elektroniska lås. Den enklaste varianten innebär att du trycker in en kod på låsets knappsats. Här finns bland annat en modell från Myloq. Det saknar möjlighet till fjärrstyrning och går heller inte att manövrera med låsbricka. Myloq ersätter bara låsets låscylinder, vilket gör det förhållandevis enkelt att installera.

Ännu enklare montering ger Glue Smart Lock, som bara ersätter låsets vred på insidan av dörren. Det går inte att hantera med kod utan styrs helt av en app i telefonen som kommunicerar med låset över Bluetooth eller internet.

Läs vårt test av Glue Smart Lock.

Uppdaterade priser via Prisjakt

Yale Doorman representerar den mest kompletta och omfattande typen av elektroniska lås. Det ersätter helt det befintliga låset och går att manövrera med kod, låsbricka, fjärrkontroll eller en app. Det senare kräver förvisso ett abonnemang hos Verisure eller Sector Alarm. Yale Doorman är det enda elektroniska låset som är godkänt av Stöldskyddsföreningen (SSF).

Med lås som går att hantera över internet får du möjlighet att släppa in personer som inte bör eller kan ha en egen nyckel. Exempelvis hantverkare eller grannar som ska vattna blommor. Du kan också se vem som senast låste eller låste upp ytterdörren och på det sättet bland annat få koll på när barnen har kommit hem från skola eller kompisar.

Läs mer om Yale Doorman V2.

Uppdaterade priser via Prisjakt

Liten säkerhetsrisk med svenska smarta lås

Även om det konventionella låset med fysisk nyckel med dagens referenser inte är särskilt smart eller modernt är det åtminstone tryggt. Så länge du har koll på nycklarna och så länge du litar på dem som har dem. Ett elektroniskt lås kan förvisso upplevas som otryggt. Särskilt om det är uppkopplat mot internet så att vem som helst skulle kunna få tillgång till det – åtminstone i teorin. Om cyberbrottslingar kan göra intrång i datorer över nätet kan de väl också bryta sig in i uppkopplade lås? Oron är för all del berättigad, även om expertisen tycks vara enig om att den risken står i paritet med risken som fysiska nycklar innebär, i och med att de kan tappas bort och komma i orätta händer.

Stöldskyddsföreningen certifierar lås utifrån ett säkerhetsperspektiv. När det gäller elektroniska lås är Yale Doorman det enda som är certifierat enligt normerna i SSF 3522 klass 3, som är aktuell för lås för privatbostäder. Glue Smart Lock nämns som en ”godkänd” lösning när det installeras över ett certifierat lås, men rådgivare Lotta Mauritzson säger att de ändå reserverar sig för den typen av fjärrstyrning eftersom det inte går att kontrollera om dörren verkligen är låst.

Därför är Yale Doorman också godkänt bara under förutsättning att det används med låsbricka – inte som ett fjärrstyrt lås.

Utöver de lås som finns på den svenska marknaden förekommer modeller som inte alls lever upp till grundläggande säkerhetskrav. Under den amerikanska säkerhetskonferensen Def Con förra året, testades 16 elektroniska lås. Bara fyra bedömdes som rimligt säkra, enligt en artikel på Techcrunch. De övriga använde teknik som gjorde det förhållandevis enkelt att exempelvis kopiera ett lösenord eller kod som användes för att låsa upp låset.

– På den svenska marknaden finns inget, eller bara några få, av dessa lås, kommenterar Magnus Eriksson.

För att minimera risker behöver du välja ett lås som är godkänt av SSF.

Så säger försäkringsbolagen

Försäkringsbolagen har överlag inte några specifika krav när det gäller lås. Hos exempelvis både Folksam och Trygg Hansa säger man bara att dörr och fönster ska vara låsta och reglade.

– Så länge du inte har ett lösöresvärde på över en miljon kronor kan du mycket väl använda ett elektroniskt lås som inte är certifierat. Om du har tecknat en försäkring på ett högre värde krävs däremot lås som är certifierade enligt SSF 3522, klass 3, säger Håkan Franzén på Trygg Hansa.

Folksam och Moderna Försäkringar följer samma linje och har inte några specifika krav på lås för att hemförsäkringen ska gälla.

– Vi ersätter stöld och skadegörelse om gärningsmannen olovligen tagit sig in. Dörr och fönster ska vara låsta och reglade, säger Erik Arvidsson på Folksam.

Även om de inte har några specifika krav på lås rekommenderar ändå Moderna Försäkringar att man använder en låsenhet som är certifierade enligt SSF 3522 klass 3, den certifiering som är aktuell för den här typen av lås i privatbostäder.

– Vid byte av lås rekommenderar vi inte bara att man väljer en av SSF-godkänd låsenhet utan också att man anlitar ett företag som är medlem i SLR (Sveriges Låsmästares Riksförbund) för själva installationen, säger Tove Stål på Moderna Försäkringar.

If resonerar på motsvarande sätt när det gäller kraven på lås, men deras presskontakt Jessica Källman konstaterar att marknaden förändras snabbt nu och att låstillverkare verkligen måste anstränga sig för att ”ligga steget före” inbrottstjuvarna när det gäller lås ur ett säkerhetsperspektiv.

– Vi ser allt fler spårlösa inbrott, där man inte brutit upp dörrar eller fönster utan kommit in på andra sätt. Det är ett av skälen till att vi följer utvecklingen kring elektroniska lås noga, säger hon.
– Kriminella nätverk har stora resurser till förfogande och vi måste räkna med att de kommer att försöka – och lyckas – att hitta sätta att hacka digitala lås.

Samarbetar för högre säkerhet

Såväl Assa Abloy, med låset Yale Doorman, som svenska Glue är naturligt nog måna om att utveckla lösningar som både är säkra och ger en hög känsla av trygghet hos användarna. Eftersom området är tämligen nytt finns få normer kring hur ett elektroniskt lås och tillhörande nycklar ska vara utformade för att erbjuda detta. Den enda modell som är certifierad är som sagt Yale Doorman. Tillbehör som Glue Smart Lock – som bygger på att befintliga lås används – faller än så länge utanför de certifieringsnormer som finns för lås. Men den svenska tillverkaren arbetar tillsammans med SSF för att ta fram en norm för digitala nycklar.

Alla utrymmen inte lämpliga för smarta lås

Elektroniska lås är ofta olämpliga i utrymmen som inte är uppvärmda. Utsidan hos exempelvis Yale Doorman är väderskyddad, men insidan och framförallt batterierna som sitter i enheten där, kräver temperaturer varmare än noll grader. Därför är elektroniska lås inte särskilt lämpliga för förråd och garage.

En del lockas även att välja ett elektroniskt villalås till gemensamma utrymmen i exempelvis bostadsrättsföreningen, konstaterar Magnus Eriksson på Assa Abloy.

– Här finns det andra bättre lösningar. Hemmalåsen bygger på att det faktiskt finns ett incitament att stänga och låsa sin dörr. De gemensamma dörrarna bör ha självlåsande lås som inte går att ställa upp och lämna olåsta, säger han.